king10
Thairath Logo
กีฬา

แปลงโฉมเป็นหุ่นยนต์สตาร์วอร์ส

Share :
line-share-logo

ไม่รู้ศิลปินแนวกราฟิตี้ที่ไหนมาแอบสร้างงานศิลปะไว้ที่กลางสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งแต่เดิมสิ่งก่อสร้างรูปทรงโค้งนี้เป็นหลุมหลบภัยที่สภาพทรุดโทรม แต่ขณะนี้ถูกแปลงโฉมคล้าย กับหุ่นยนต์อาร์ทูดีทู (R2-D2) ในภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์ส สร้าง ความประหลาดใจแก่ผู้คนที่เดินผ่านไปมา แต่ก็สร้างทัศนียภาพที่เจริญตาขึ้นเยอะ.

อ่านเพิ่มเติม...
หุ่นยนต์สตาร์วอร์สกรุงปรากR2-D2หุ่นยนต์อาร์ทูดีทูโลกาภิวัตน์