กาตาร์อ้ารับพลเมืองใหม่

Share :
line-share-logo

คณะรัฐมนตรีกาตาร์ลงมติเห็นชอบเมื่อ 3 ส.ค. ปรับมาตรการให้สถานภาพความเป็นพลเมืองกาตาร์ใหม่กับชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถือเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาหรับ เพราะการแปลงสัญชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากและสถานภาพชาวต่างชาติก็มีขีดจำกัดที่เข้มงวดมากในภูมิภาคอาหรับนี้ โดยมาตรการใหม่ จะอนุญาตให้เด็กที่แม่เป็นชาวกาตาร์และพ่อเป็นชาวต่างชาติ รวมถึงผู้พำนัก ชาวต่างชาติที่ทำงาน หรือมีความเชี่ยวชาญ และมีทรัพย์สิน รวมถึงประกอบกิจการที่ไม่มีชาวกาตาร์เป็นหุ้นส่วน ทั้งนี้ กาตาร์ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยน้ำมัน มีประชากร 2.4 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 90 เป็นชาวต่างชาติ รวมถึงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ส่วนใหญ่ไปทำงานก่อสร้าง.

อ่านเพิ่มเติม...