ก.ตร.ผ่าน “บิ๊กโจ๊ก” นั่ง “เก้าอี้ใหม่” ที่ปรึกษา สบ 9

ข่าว

  ก.ตร.ผ่าน “บิ๊กโจ๊ก” นั่ง “เก้าอี้ใหม่” ที่ปรึกษา สบ 9

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  18 มี.ค. 2564 05:20 น.

  “บิ๊กตู่” วอนอย่าให้เป็นประเด็น หลังที่ ประชุม ก.ตร. เห็นชอบ แต่งตั้ง ที่ปรึกษา (สบ 9) และตำแหน่งอื่นๆในวาระเดียวกัน ขณะที่ “บิ๊กปั๊ด” ผบ.ตร. แจงกรณี “บิ๊กโจ๊ก-สุรเชษฐ์ หักพาล” เป็นการรับโอนมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บท ตร. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รัฐบาลตั้งเป้า

  ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 4/2564 มีวาระสำคัญเรื่องการปรับย้ายข้าราชการตำรวจกลางปี และแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ใช้เวลาประชุมนานประมาณ 30 นาที

  หลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ก.ตร.ตามปกติ เป็นการพิจารณาปรับย้ายตามวาระ มีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่จะเกษียณราชการในเดือน ต.ค. ที่ประชุมยังมีความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา (สบ 9) เป็นการดำเนินการตามปกติ อย่าให้ทุกอย่างเป็นประเด็นเลย สำหรับตำแหน่งที่เปิดมาใหม่ เนื่องจากต้องให้ความสำคัญกับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ตำรวจ การปฏิรูปตำรวจ มีความจำเป็นต้องเปิดตำแหน่งนี้เพื่อเป็นที่ปรึกษา ผบ.ตร.

  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กล่าวว่า การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ส่วนตำแหน่ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นการรับโอนมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ทำหน้าที่ที่ปรึกษาระยะหนึ่งก่อน

  พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า ที่ประชุมมีการแต่งตั้ง แบ่งเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร.ยศ พล.ต.อ. 7 ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.ยศ พล.ต.ท. 16 ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.ยศ พล.ต.ต. 30 ตำแหน่ง มีการเลื่อนตำแหน่งทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากรอง ผบช.เป็น ผบช. 3 ตำแหน่ง รอง ผบช.หมุนเวียน 2 ตำแหน่ง ผบก.เป็นรอง ผบช. 6 ตำแหน่ง ผบก.หมุนเวียน 1 ตำแหน่ง รอง ผบก.เลื่อนเป็น ผบก. 10 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 75 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังรับโอนข้าราชการพลเรือนกลับมาเป็นตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ดูแลด้านยุทธศาสตร์ เพื่อให้งานยุทธศาสตร์ของชาติที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บท ตร.เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ นอกจากนี้ นายกฯยังเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการของตำรวจชั้นผู้น้อยหลังเกษียณอายุ สั่งให้ไปพิจารณาส่วนนี้ ส่วนการปรับย้ายตำรวจใน บช.ภ.2 ยังไม่มี

  สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. 7 ราย มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้แก่ พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สรพล อยู่นุช ผู้ช่วย ผบ.ตร.

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. อาทิ พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบช.สยศ.ตร. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ฉันทวรลักษณ์ รอง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ดำรงค์เพ็ชรพงศ์ รอง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ รอง ผบช.ภ.8

  ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. อาทิ พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รอง ผบก.ภ.จ.สระบุรี พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จ.ลำปาง พ.ต.อ.ดุสิต จุลเสน รอง ผบก.รฟ. พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร รอง ผบก.ภ.จ.นนทบุรี พ.ต.อ.เรวัต โฉมยงค์ วิศวกรอากาศยาน (สบ 5) กลุ่มงานวิศวกรรมฯ บ.ตร.

  มีรายงานว่าจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ยังมีตำแหน่งที่ว่างอยู่ ผบ.ตร.อาจเสนอให้ ก.ตร.แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์เข้ามาดำรงตำแหน่งพร้อมเสนอชื่อรอง ผบช. ขึ้นมาทดแทนตำแหน่ง ผบช. 2 ตำแหน่งของ พล.ต.ท.ชัยพร พานิชอัตรา จตร. (สบ 8) และ พล.ต.ท. อิทธิพล พิริยภิญโญ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. ที่เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์ ร่วมกับตำแหน่งรอง ผบช. 4 ตำแหน่ง ผบก. 8 ตำแหน่ง คำสั่งมีผล 1 เม.ย. โดยอาจเสนอชื่อ พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.เป็น จตร. (สบ 8) พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.ภ.1 รรท.ผบก.ภ.จ.ชลบุรี เป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ทำหน้าที่ประสานงานรัฐสภา พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ นายแพทย์ (สบ 7) รพ.ตร. เป็นนายแพทย์ (สบ 8) พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ รอง ผบก.น.1 ที่ดูแลการชุมนุมเป็น ผบก.น.3 ขยับ พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง ผบก.น.3 ขึ้นเป็นรอง ผบช.น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บิ๊กโจ๊กข่าวบิ๊กโจ๊กแต่งตั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊ก คัมแบ็กบิ๊กโจ๊ก ย้ายกลับ ตร.บิ๊กโจ๊ก ย้ายกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กกลับมาสุรเชษฐ์ หักพาลก.ตร.ข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 18:21 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์