"สมศักดิ์" โชว์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง จับเฮโรอีน 214 กก.มูลค่าพันล้าน

ข่าว

"สมศักดิ์" โชว์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง จับเฮโรอีน 214 กก.มูลค่าพันล้าน

ไทยรัฐออนไลน์

4 ก.พ. 2564 23:00 น.

รมว.ยุติธรรม นำ "ป.ป.ส.-UNODC" แถลงโชว์ผลความร่วมมือจับยึด "เฮโรอีน" ลอตใหญ่เตรียมส่งออก 214 กก. มูลค่า 1,070 ล้านบาท ชี้พบสารตั้งต้นตัวใหม่ 3 ชนิด ลักลอบขนในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ขอบคุณทุกหน่วยงานทำงานบูรณาการช่วยกันปราบปราม

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานลักลอบค้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อประโยชน์การปราบปรามสารตั้งต้นและยาเสพติดลุ่มแม่น้ำโขง และ UNODC ได้สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดโดยใช้เทคนิค Raman Spectroscopy แบบพกพาแก่สํานักงาน ป.ป.ส. โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนจากสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ตํารวจ ศุลกากรจากนานาชาติ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน นิวซีแลนด์ แคนาดา เกาหลีใต้ อเมริกา ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการโชว์เฮโรอีนและของกลางที่ยึดได้จากการจับกุมด้วย

โดย นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้เข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีของ 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และได้ประกาศ "ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคํา 1511" ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับการป้องกันและสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ โดยปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สามารถจับยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67 และสามารถทําลายแหล่งผลิตยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการจับกุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มนี้ เป็นข้อบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงให้เห็นว่า ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เปลี่ยนจากยาเสพติดจากพืชเป็นยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ หรือการใช้สารเคมีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมในระบบ ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน UNODC จึงได้ทําการศึกษาวิจัยแนวทางการกํากับดูแลและควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ โดยพบสารตัวใหม่ 3 ชนิด คือ Phenyl-2-Propanone, คาเฟอีน, Propionyl chloride ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยจัดทําเป็นรายงาน ลักลอบค้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

"UNODC ยังจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดสารตั้งต้นและสารเพิ่มปริมาณ ต้องสงสัยโดยใช้เทคนิค RamanSpectroscopy แบบพกพาแก่ สํานักงาน ป.ป.ส.เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ หาสารเสพติดเบื้องต้นและสารที่อยู่ภายใต้การควบคุม หลายชนิดได้อย่างปลอดภัย แม่นยํา และรวดเร็ว กว่าการตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีเดิม โดยในสหรัฐอเมริกาถือว่าผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเบื้องต้นด้วยวิธีดังกล่าว เป็นหนึ่งในหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีในชั้นศาลปัจจุบัน เครื่องตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดแบบพกพาถูกใช้ในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีการจับกุมเฮโรอีน น้ำหนัก 214 กิโลกรัม ที่เป็นผลงานความร่วมมือในการสืบสวนของ สํานักงาน ป.ป.ส. บช.ปส. ศุลกากร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ที่ร่วมกันสืบสวนจนทราบว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านทางเรือไปยังต่างประเทศ กระทั่งพบผู้ต้องสงสัยขับรถนํากล่องพัสดุไปรษณีย์ขนาดใหญ่ จํานวน 25 กล่อง มาส่งที่บริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่ง เพื่อเตรียมส่งออกนอกประเทศ จึงตรวจสอบพัสดุดังกล่าวด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ พบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในกรอบรูป เมื่อนํามาตรวจสอบพบว่าเป็นเฮโรอีน น้ำหนัก 214 กิโลกรัม ซึ่งถ้าเฮโรอีนดังกล่าวถูกส่งไปยังประเทศปลายทางจะมีมูลค่าถึง 1,070 ล้านบาท และจากการตรวจสอบบุคคลในเครือข่ายดังกล่าว พบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดระหว่างประเทศรายสําคัญ ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส.จะทําการสืบสวนขยายผล นําบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงโทษ และทําการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดทั้งหมดต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ร่วมมือกันในการปราบปรามยาเสพติด สิ่งสำคัญในการจับกุมนอกจากปริมาณแล้วการขยายผลไปสู่การยึดสารตั้งต้นเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้เรายังมีวิธีการปราบปรามรูปแบบใหม่ คือ การยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด ที่เราต้องมีเครื่องมือและกฎหมายในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้การแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติดอยู่ในการพิจารณาของสภาแล้ว คาดว่าอีกไม่นานจะเสร็จ รวมถึงตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานต่างๆ จากเดิมที่เราดูที่จำนวนยาที่จับได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปดูที่การขยายผลการจับกุม จำนวนเงินที่สืบสวนขยายผลจนยึดได้ด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้ตนเชื่อว่าจะทำให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  ยิงสกัดจับ รถกระบะขนยาบ้า 7 ล้านเม็ด
  02:15

  ยิงสกัดจับ รถกระบะขนยาบ้า 7 ล้านเม็ด

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:04 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์