ข่าว
100 year

อัยการสูงสุด เซ็นเอ็มโอยู ป.ป.ช.เชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตทางอิเล็กทรอนิกส์

ไทยรัฐออนไลน์14 ม.ค. 2563 13:43 น.
SHARE

อัยการสูงสุด จับมือ ป.ป.ช.ลงนามเอ็มโอยู เชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล


ที่ห้องประชุม 303 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการถนน เเจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ม.ค.63 นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ รองอัยการสูงสุดและนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

นายสาวิตร รอง อสส.กล่าวว่า นโยบายการบริหารงานของนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ต้องการให้สำนักงานอัยการสูงสุดนำเทคโนโลยดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็ว สำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นโดยตกลงร่วมมือกันดังต่อไปนี้

1. สำนักงานอัยการสูงสุดกับสำนักงาน ป.ป.ช. จะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตระหว่างหน่วยงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยแต่ละหน่วยงานสามารถนำข้อมูลคดีทุจริตไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้

2.สำนักงานอัยการสูงสุดกับสำนักงาน ป.ป.ช.จะได้ร่วมกันจัดทำข้อกำหนดหรือวิธีการหรือแนวทางด้านเทคนิคในการใช้ข้อมูลและพัฒนาปรับปรุงระบบรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกับสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน

3. ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีกระบวนการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิตอล ในการดำเนินคดีทุจริตที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อัยการสูงสุดป.ป.ช.เซ็นเอ็มโอยูเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตรัฐบาลดิจิตอลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ข่าวทั่วไป

Most Viewed