ข่าว
100 year

ดีเอสไอตรวจสอบ โรงงานผลิตปุ๋ยผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต ทำผู้ใช้อาจรับอันตราย

ไทยรัฐออนไลน์14 พ.ย. 2562 14:41 น.
SHARE

ดีเอสไอ บุกตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยในพื้นที่ จ.ปทุมธานี กรณีขายปุ๋ยออร์แกนิค ปุ๋ยชีวภาพ แต่กลับพบมีส่วนผสมสารพาราควอต และไกลโฟเซต ทำให้คนซื้ออาจได้รับอันตราย เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกเข้าตรวจสอบ 5 โรงงานผลิตปุ๋ย โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ อําเภอสามโคก จ.ปทุมธานี เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตปุ๋ยซึ่งผสมสารพาราควอต และไกลโฟเซต ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตราย


ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดเผยว่าคดีนี้ จากการสืบสวนสอบสวนของกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า บริษัททั้งสอง ดังกล่าวได้มีการนำสารพาราควอตไดคลอไรด์ และไกลโพเชต - ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ซึ่งเป็นสารควบคุมตามประกาศกระทวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 บัญชี 1.1 ลำดับที่ 353 และ ลำดับที่ 43 ที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มาผสมกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และขายผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้ซื้อไปใช้เข้าใจผิดคิดว่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพดังกล่าว ไม่มีผลต่อสุขภาพ เป็นเหตุทำให้ผู้ซื้อได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายความผิด ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ฐาน ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ตามมาตรา 23 ประกอบ มาตรา 7 และฐานผลิตหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 45(5) ประกอบมาตรา78 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ(ฉบับที่) พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ,2547 ซึ่งกำหนดให้คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มี หรือมีมูลน่าเชื่อว่ามีมูลค่าวัตถุอันตรายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือมีจำนวนผู้เสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป


โดยคดีนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นน่าเชื่อว่ามีความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป และมีผู้ได้รับผลกระทบจากวัตถุอันตรายดังกล่าวมากกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 เนื่องจากมีการผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือไม่ได้รับอนุญาตอันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เนื่องจากมีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 14 (1) อีกด้วย

โดยปฏิบัติการบุกตรวจค้นในวันเดียวกันนี้มีทั้งหมดพร้อมกัน 5 จุด คือ ที่บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืช ยี่ห้อ "สมาร์ทไบโอ" รวมทั้ง มีผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น สารเสริมประสิทธิภาพกำจัดโรคพืช ยี่ห้อ"ท็อปเคลียร์" สารปรับสภาพน้ำชนิดพิเศษยี่ห้อ "สมาร์ท ไบโอ อะควอ" และปุ๋ย เป็นต้น ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี จำนวน 2 จุด และที่ บริษัท วีไอพี คิงดอม 999 จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืช ยี่ห้อ "ซุปเปอร์ไลด์" รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น จำหน่ายยาฆ่าแมลง ยี่ห้อ "ออแกนิค คิล" จำหน่ายปุ๋ยสินแร่นาโน บูม ชนิดเม็ด เป็นต้น ตั้งอยู่ที่ จ.ปทุมธานี 1 จุด และ บริษัทอยู่ที่ จ.นครราชสีมา อีก 1 จุด


ผลจากการเข้าตรวจตรวจค้นทั้ง 5 จุด สามารถยึดผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ได้มีการอายัดอุปกรณ์การผลิตไว้เพื่อทำการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแอบอ้างเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์แต่มีการนำสารพาราควอต และไกลโพเซตมาผสม และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ ซึ่งจะทำให้เกิดสารตกค้างและเป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคที่ต้องบริโภคพืชผักผลไม้ที่มีสารอันตรายตกค้าง ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้เร่งดำเนินคดีและสรุปสำนวนเพื่อส่งพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปุ๋ยเคมีพาราควอตไกลโฟเซตดีเอสไอโรงงานผลิตปุ๋ยปทุมธานีปุ๋ยออแกนิคข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้