ไลฟ์สไตล์
100 year

ก.ล.ต.กำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโตฯ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน

ไทยรัฐออนไลน์
2 เม.ย. 2564 17:06 น.
SHARE

เผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโตฯ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือผ่านการอบรม หรือทดสอบความรู้ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีมาก่อน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนเป็นการทั่วไป (public hearing) ในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มกลไกคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 27 มี.ค.64 ให้กำหนดหลักเกณฑ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ซื้อขายให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

ข่าวแนะนำ

ทั้งในด้านความรู้และความสามารถในการรับความเสี่ยง และต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนเริ่มให้บริการโดย ก.ล.ต. ได้จัดให้มีเสวนาการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 และ 24 มี.ค. 64 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจสำนักงาน กลต. ด้วย นั้น

ล่าสุด ก.ล.ต. ได้รวบรวมความคิดเห็นจากช่องทางต่างๆ รวมทั้งความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เข้าร่วมการเสวนาตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่เปิดรับฟังความคิดเห็น มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 6,932 ราย โดยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรกำหนดคุณสมบัติใดๆ

ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรกำหนดเฉพาะคุณสมบัติด้านความรู้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับฟังและนำความคิดเห็นต่างๆ มาประมวลเป็นข้อเสนอแนะ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ซึ่งมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ ก.ล.ต. ให้ผู้ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีอยู่แล้ว หรือผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดสรรเงินลงทุนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการซื้อขายได้อย่างเหมาะสม โดย ก.ล.ต. จะดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนในการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีภายใต้ชื่อ คริปโต 101 แก่ผู้สนใจ โดยจะเริ่มเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจ Start-to-Invest ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 64 เป็นตอนแรกอีกด้วย

ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว

ขณะเดียวกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือไปยัง Huobi หรือ หั่วปี้ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ส่งแผนการแก้ไขและดำเนินการแก้ไขประเด็นความบกพร่องของระบบงานต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่ 19 มี.ค. 64 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง Huobi ได้แก้ไขระบบงานและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 แล้วนั้น

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ยังไม่สามารถแก้ไขระบบงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งการดำเนินการของ Huobi ยังมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลูกค้า หรือเป็นการฝ่าฝืน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 64 และดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 9 เม.ย. 64

ทั้งนี้ Huobi จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บิตคอยน์คริปโตเคอร์เรนซีก.ล.ต.เงินดิจิทัลHuobiข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 12:21 น.