ไลฟ์สไตล์
100 year

ธีมหุ้น TECH มาแรงแซงทุกโค้ง บลจ.ชูลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดปัง

ไทยรัฐออนไลน์
18 ม.ค. 2564 13:31 น.
SHARE

บลจ.วี และ บลจ. พรินซิเพิล ประสานเสียงธีมหุ้น TECH มาแรงแซงทุกโค้ง ชูลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดปังรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง และธุรกิจแห่งโลกอนาคต

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของสังคมเมืองและขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ข่าวแนะนำ

1. การพัฒนา Computing Platform จากการใช้ Big Data และ Artificial Intelligence (AI) ไปสู่เทคโนโลยีเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ, การสื่อสารโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ (Conversational Computers)

โดยการใช้ ชิปประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง (AI Accelerator Chip) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีแนวโน้มจะเติบโตปีละประมาณ 36% และการใช้ Deep Learning สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเติบโตปีละ 21% ขณะเดียวกัน เทคโนโลยี AI ทำให้เกิดการเติบโตในธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย

2. สื่อบันเทิง เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการใช้ Streaming Media ซึ่งสามารถรับชม รับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ AI ยังช่วยในด้านการประมวลฐานข้อมูลเชิงลึก เพื่อทำการตลาด

ปัจจุบันผู้ผลิตเนื้อหาสื่อสามารถเป็นผู้จัดจำหน่ายได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้บริโภคในการทำการตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่ารายได้จากการ Streaming จะเติบโตปีละ 35% ภายในปี 2024

3. การใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือ Internet of Things (IoT) มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจต่างๆ ที่ใช้ เทคโนโลยี IoT เพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2014 เป็น 25% ในปี 2019 และคาดว่าจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ IoT ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 43,000 ล้านเครื่อง ภายในปี 2023 หรือเกือบ 3 เท่าจากปี 2018

4. เทคโนโลยี โครงข่ายการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) ซึ่งมีการลงทุนมากในอุตสาหกรรมการเงิน โดยรายได้จากเทคโนโลยี Blockchain ทั่วโลกเติบโตอย่างมากและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับกว่า 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 ซึ่งจะทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

5. ธุรกิจ E-Commerce มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น จากความปลอดภัยในการใช้งาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วย เช่น การแสดงสินค้าเหมือนจริงด้วย (Virtual Reality) ที่เพิ่มความน่าสนใจกับลูกค้า, การซื้อขายสินค้าด้วยระบบเสียง (Voice Commerce)

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการขนส่งสินค้าที่เริ่มใช้กับบริษัท Amazon Prime Air ทำให้ส่งสินค้าได้รวดเร็วมีต้นทุนต่ำ และใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อสามารถติดตามสินค้า (Tracking) ที่สั่งซื้อได้ คาดการณ์ส่วนแบ่งในภาคธุรกิจค้าปลีก E-Commerce มีสัดส่วนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2023 E-Commerce จะมีส่วนแบ่งกว่า 22% มูลค่ากว่า 6.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดังนั้นด้วยแนวโน้มการเติบโตสูงของการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนวัตกรรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ บลจ.วี จึงเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด วี เน็กซ์เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER) ระหว่างวันที่ 18-28 ม.ค 64 ที่ลงทุนผ่าน กองทุนหลัก ARK Next Generation Internet ETF โดยบริษัทที่น่าสนใจมีดังนี้ บริษัท Tesla Inc. บริษัท ROKU Inc. บริษัท Square, Inc และ บริษัท Zillow Group, Inc. เป็นต้น

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. พรินซิเพิล จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในช่วง 1 - 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยธุรกิจด้านพลังงานรูปแบบใหม่ๆ และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รถยนต์ไฟฟ้า, การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากในอดีตที่เป็นยุครุ่งเรืองของธุรกิจด้านพลังงานกลุ่มน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas) รวมถึงพลังงานจากถ่านหิน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวของของภาคธุรกิจต่างๆ ให้อยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ เรามองว่าการลงทุนในหุ้นคุณภาพดี ที่มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาโมเดลธุรกิจ เพื่ออยู่รอดและเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วภายใต้ธีม Disruptive Change เป็นการลงทุนที่น่าสนใจและมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ หรือ PRINCIPAL GOPP ก็ลงทุนอยู่ในธีมนี้เช่นกัน

สำหรับตัวอย่างหุ้นในธุรกิจที่เลือกลงทุน ได้แก่ Amazon ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของโลกและได้ขยายไลน์การลงทุนเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ DSV ผู้ให้บริการขนส่ง Logistic ที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับเจ้าของยานพาหนะขนส่งและลูกค้าที่ต้องการกระจายสินค้าที่ตอบรับกับ E-Commerce และหุ้นในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง เช่น Hermes ผู้ผลิตเครื่องหนังชั้นนำระดับโลก เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หุ้นเทคโนโลยีกองทุนหุ้นเทคโนโลยีBlockchainบลจ.พรินซิเพิลบลจ.วีกองทุน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:26 น.