หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 2.42 ดัชนีอยู่ที่ 1,649 จุด

Share :
line-share-logo

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 2.42 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,649.06 จุด มูลค่าการซื้อขาย 44,246.76 ล้านบาท...

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 3 เม.ย. 62 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 2.42 จุด เปลี่ยนแปลง -0.15% มูลค่าการซื้อขาย 44,246.76 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,654.02 จุด และต่ำสุดที่ 1,646.01 จุด

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 4. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน).

อ่านเพิ่มเติม...