ข่าว
100 year

ปลายปีได้โบนัส อยากซื้อหุ้น ก.ล.ต. แนะศึกษาให้ดี ก่อนตัดสินใจลงทุน

ไทยรัฐออนไลน์3 พ.ย. 2560 16:16 น.
SHARE

‘ก.ล.ต.’ แนะนำผู้ลงทุน ศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและปกป้องสิทธิประโยชน์ ในหุ้นที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก..

วันที่ 3 พ.ย. 60 นายประกิด บุณยัษฐิติ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า กรณีหุ้นที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของตราสาร โดยสามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือสอบถามจากบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังจากผู้ลงทุนซื้อหุ้น IPO แล้ว ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นที่ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เปิดเผยผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี หรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ รวมถึงเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองด้วย

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องอ่านจากหนังสือชี้ชวน ได้แก่ 1. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ความเป็นมา ภาพรวมของธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน 2. ปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทได้

3. รายการระหว่างกัน เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และจะมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดูแลไม่ให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์อย่างไร และ 4. คำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ (MD&A) ที่จะช่วยให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับ หน้าที่หลักของ ก.ล.ต.ในการพิจารณาอนุญาต IPO คือการดูแลให้ผู้ระดมทุนมีโครงสร้างที่เป็นไปตามหลักซีจี มีการบริหารงานที่โปร่งใสและมีระบบควบคุมภายใน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่วนเรื่องความสามารถในการประกอบธุรกิจในระยะยาวถือเป็นเรื่องทางธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเอง ศึกษาจากบทวิเคราะห์ หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำที่มีมาตรฐานได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต.ซื้อขายหุ้นIPOตลาดหลักทรัพย์ประกิด บุณยัษฐิติข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้