ข่าว
100 year

ปรับเงื่อนไขใหม่บ้านธนารักษ์ เอื้อผู้ถือบัตรคนจน-คนไม่มีบ้าน

ไทยรัฐออนไลน์29 ม.ค. 2562 21:14 น.
SHARE

ครม.ไฟเขียวเงื่อนไขใหม่บ้านธนารักษ์ประชารัฐ เอื้อผู้ถือบัตรคนจน คนรายได้เดือนละไม่เกิน 3.5 หมื่น และประชาชนทั่วไป หลังที่ผ่านมาผ่านเกณฑ์น้อยมาก เพราะขาดคุณสมบัติ ส่วนใหญ่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์แล้ว... 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. รับทราบผลการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และรับทราบการปรับเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐโครงการเช่าระยะยาว พร้อมทั้งให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน ที่เข้าร่วมโครงการเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ภายหลังเงื่อนไขเดิมมีข้อจำกัด ทำให้ผู้ที่สนใจจองขาดคุณสมบัติ ซึ่งหลังจากปรับเงื่อนไข จะช่วยให้ผู้สนใจมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ยอดลงทะเบียนจองสิทธิ ซึ่งเปิดจองตั้งแต่วันที่ 19-31 ส.ค.59 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,322 ราย และต่อมามีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิที่นำเอกสารหลักฐาน มายื่นขอใช้สิทธิเพียง 406 ราย หรือคิดเป็น 17.50% ของจำนวนผู้ยื่นจองทั้งหมด 2,322 ราย โดยธอส. และธนาคารออมสิน แจ้งต่อกระทรวงการคลังว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้จองสิทธิมายื่นเอกสาร หรือไม่สามารถยื่นเอกสารเพื่อคัดกรองคุณสมบัติได้ เนื่องจากผู้จองสิทธิส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี หรือเคยมีกรรมสิทธิ์บ้านมาแล้ว ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน นอกจากนั้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นจองสิทธิ มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 388 ราย เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนเช่นกัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 ครม.มีมติเห็นชอบกรอบดำเนินการโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ซึ่งการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองนโยบายเช่นเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกับการดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับประชาชน กระทรวงการคลังจึงขอปรับเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาวจากเดิม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เป็น 1. ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3. ประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตามให้พิจารณาสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามลำดับก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่บังคับใช้กับผู้ที่ขอเข้าร่วมโครงการก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบตามที่เสนอนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บ้านธนารักษ์ประชารัฐปรับเงื่อนไขบ้านธนารักษ์ประชารัฐคุณสมบัติบ้านธนารักษ์ประชารัฐบัตรคนจนบ้านคนจนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้