ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พาณิชย์ เตือนชาวสวนอย่าตัดทุเรียนอ่อนขายผิด ก.ม. โทษคุก6ด.-ปรับ5หมื่น

  ไทยรัฐออนไลน์4 พ.ค. 2560 19:47 น.
  SHARE

  ก.พาณิชย์ เตือนชาวสวนทุเรียน อย่าตัดผลอ่อนเอามาขาย เหตุมีความผิดตามกฎหมาย 2 ฉบับ มีโทษทั้งจำและปรับ ชี้ทำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยเสียหาย พร้อมเดินหน้าตรวจสอบ “ล้ง” ตั้งแต่ พ.ค.นี้ เป็นต้นไป ป้องกันเอาเปรียบชาวสวน...

  เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2560 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ซึ่งเป็นผลที่ผลไม้ภาคตะวันออก ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เริ่มทยอยออกสู่ตลาดนั้น กระทรวงพาณิชย์ ขอเตือนชาวสวนผลไม้ ไม่ให้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาวางขายในช่วงที่ราคาผลไม้สูง โดยเฉพาะทุเรียนอ่อน เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย และยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยด้วย โดยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ส่งสายสืบและสายตรวจลงพื้นที่จับกุมผู้กระทำผิดแล้ว

  สำหรับการตัดทุเรียนอ่อน จะถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายอาญา มาตรา 271 ที่ระบุว่า ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งขณะนี้ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ท้องตลาด พร้อมทั้งหาแนวทางเร่งระบายผลผลิตไปถึงผู้บริโภค ด้วยการเชื่อมโยงไปยังตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ขณะเดียวกัน ได้เตรียมเปิดตลาดสินค้าเฉพาะ (ตลาดแม็กเน็ต) ที่จะนำผลไม้คัดมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว โดยจะพัฒนาเป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติให้มารับประทานผลไม้ไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย

  “ปีนี้ยังเชื่อมั่นว่า ราคาผลไม้ไทยอยู่ในระดับสูง และเป็นปีทองของชาวสวนผลไม้ เพราะปริมาณที่ออกสู่ท้องตลาด แม้จะมีมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่โดยภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับมีการส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะจีน จึงยิ่งทำให้ราคาเพิ่มสูงมาก ขณะนี้ทุเรียนกิโลกรัมละ 119 บาทแล้ว ขณะเดียวกัน ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางดำเนินการให้ผลไม้ออกสู่ท้องตลาดต่อเนื่อง แม้ไม่ใช่ช่วงฤดูกาล เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค และยกระดับราคาให้มีเสถียรภาพ” น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

  ด้าน นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯ ได้ออกตรวจสอบพฤติกรรมของผู้รวบรวมและส่งออกผลไม้ (ล้ง) อย่างเข้มงวดตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ล้งเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร รวมถึงไม่ให้ทำผิดกฎหมาย เพราะล้งต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ที่เข้ามารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรถึงสวนนั้น จะไม่สามารถนำผลไม้หรือผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในประเทศได้ เพราะจะถือว่าผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ที่ห้ามคนต่างด้าวจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยหากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันที.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ทุเรียนอ่อนหน้าทุเรียนกระทรวงพาณิชย์ล้งผลไม้ผลไม้ไทย

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้