ไลฟ์สไตล์
100 year

รพ.นครธนจับมือบำรุงราษฎร์ฯ เปิดศูนย์กระดูกสันหลัง ค่ารักษาเข้าถึงได้

ไทยรัฐออนไลน์21 พ.ย. 2563 09:47 น.
SHARE

โรงพยาบาลนครธน ร่วมมือ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์กระดูกสันหลัง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ในราคาที่เข้าถึงได้ หนึ่งเดียวในย่านพระราม 2

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด กล่าวว่า กว่า 2 ทศวรรษของโรงพยาบาลนครธนมีการพัฒนา เพื่อคุณภาพการรักษาและบริการตลอด เดิมจากเริ่มต้นเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษารองรับการขยายตัวของชุมชนได้ ซึ่งปัจจุบันประชากรในกรุงเทพฯ ขยายตัวสู่ชานเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านถนนพระราม 2 จากหลายปีที่ผ่านมา เราแสดงให้ผู้รับบริการได้รับรู้ถึงศักยภาพของนครธน ที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว ด้วยองค์ประกอบของโรงพยาบาลที่กำลังก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล และนโยบายบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ Humanized Healthcare

ข่าวแนะนำ

ล่าสุด โรงพยาบาลนครธน ยังได้ร่วมมือกับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์กระดูกสันหลังใน ถือเป็นครั้งสำคัญและเป็นหนึ่งเดียวในย่านพระราม 2 โดยความร่วมมือดังกล่าว มีความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะย่านพระราม 2 ได้รับการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลัง โดยทีมแพทย์สหสาขาและเทคโนโลยีขั้นสูง ตามแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้เป็นทางเลือกกับผู้ป่วยภายใต้ค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้ แต่เข้ารับบริการกับโรงพยาบาลนครธนที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย ไม่ต้องเดินทางเข้าเขตใจกลางเมือง

นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีวิสัยทัศน์ให้การบริบาลทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมระดับโลก โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ การวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 40 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการแพทย์ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ สำหรับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์กนั้น คือการให้บริบาลทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดยการนำองค์ความรู้ทางการแพทย์ บุคลากรที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

สำหรับโรงพยาบาลนครธนนั้น ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ร่วมมือจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลังขึ้น โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการคนไข้ จนถึงเงินทุนและผลประกอบการ ในส่วนของบุคลากรนั้น ทางบำรุงราษฎร์ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลนครธน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทาง มาให้การรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลนครธน ความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นรูปแบบใหม่ของธุรกิจการให้บริบาลทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครธน สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลนครธน และจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลนครธน ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังโดยตรง เช่น แพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร์ แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด แพทย์อายุรกรรม วิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น มาให้การรักษาตามแนวทางมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ยังได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลนครธน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตาม ทีมแพทย์ของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคกระดูกสันหลังมามากกว่า 10 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปของภูมิภาคเอเชียและจัดอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังร่วมกับแพทย์จากต่างประเทศมาต่อเนื่องทุกปี โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการจะทำงานร่วมกับแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษากระดูกสันหลังโดยเฉพาะ รวมถึงทีมพยาบาลและทีมนักเทคนิคก็ได้รับการอบรมแบบเฉพาะทางอีกด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า ศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลนครธน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลังและเส้นประสาท พร้อมตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อค้นหาสาเหตุของโรคอย่างแท้จริง และพิจารณาแนวทางการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่ดีที่สุด โดยทีมแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวางแผนแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย ซึ่งหมายความว่า กระบวนการรักษาของศูนย์กระดูกสันหลังของเรา คนไข้ที่เข้ามารับการตรวจกับแพทย์เฉพาะทางประจำศูนย์ จะได้รับการวินิจฉัยร่วมกันในที่ประชุมทีมแพทย์ของสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์อย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป ซึ่งมีทั้งแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้าน Pain Interventionist ด้วย หากต้องเข้ารับการผ่าตัด แพทย์ผู้ผ่าตัดจะเป็น Senior Surgeon ผู้เชี่ยวชาญเข้าผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์เจ้าของไข้ เป็น Double Safety ซึ่ง Senior Surgeon จะร่วมการตรวจวินิจฉัยเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนผ่าตัดด้วย แต่ที่ทีมแพทย์ให้ความสำคัญสูง คือ เรื่องข้อบ่งชี้การผ่าตัด เพราะว่าถ้าการผ่าตัดข้อบ่งชี้ไม่เหมาะสม จะทำให้การผ่าตัดไม่ได้ผลที่ดี และจะแจ้งแนวทางและทางเลือกในการรักษาให้คนไข้เข้าใจเสียก่อน

"การผนึกกำลังความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลนครธนและบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลังขึ้น ด้วยการร่วมมือกันทั้งองค์ประกอบด้านประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ วิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการบริการด้วยบุคลากรเฉพาะทาง เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญสูงสุด ภายใต้สถานที่บริการและราคาที่ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงได้" ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กระดูกสันหลังรักษากระดูกสันหลังโรงพยาบาลโรงพยาบาลนครธนบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08:18 น.