ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "สกนธ์" นำ สขค. จับมือศึกษาการแข่งขันการค้า ในธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

  ไทยรัฐออนไลน์16 ก.ย. 2563 18:50 น.
  SHARE

  สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดอภิปรายการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ ยกระดับการแข่งขันระหว่างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการ


  เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 ที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ศ.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และอภิปรายผลการศึกษาการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ ในฐานะผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการสาขาโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" (TBC) รวมด้วย H.E. Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความร่วมมือในภูมิภาคและการแข่งขันทางการค้าในมุมมองของอาเซียน 

  ศ.สกนธ์ กล่าวว่า สขค.ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียน องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่มุ่งปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายด้านโลจิสติกส์ให้ส่งเสริมการแข่งขัน และยกระดับการแข่งขันระหว่างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ ด้วยการร่วมจัดทำรายงานการศึกษา 2 เรื่อง ได้แก่

  1. รายงานการศึกษาการประเมินกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาบริบทของการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการประเมินกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องธุรกิจในสาขาโลจิสติกส์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า อาทิ การขนส่งสินค้า ธุรกิจตัวกลางในการจัดส่งสินค้า การบริการขนส่งพัสดุย่อย การให้บริการคลังสินค้า เป็นต้น โดยจากการประเมินพบว่า มีกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด 69 กฎระเบียบ โดยในจำนวนนี้มี 54 กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างบรรยาการการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้รายงานยังได้ระบุข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป 

  2. รายงานการศึกษาการประเมินความเป็นกลางทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุย่อย โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสำคัญและกรอบการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รัฐวิสาหกิจและการแข่งขัน ภาพรวมของธุรกิจการขนส่งพัสดุย่อยของประเทศไทย และการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุย่อย รวมทั้งได้มีการระบุข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มุ่งการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า และให้ผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเป็นธรรม  ด้วยการปรับเปลี่ยนกฏระเบียบเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเป็นธรรมจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการแข่งขันทางการค้า อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจบริการขนส่งพัสดุขนาดย่อยภายในประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียน

  โดยที่ผ่านมา สขค. ได้ร่วมดำเนินการจัดทำรายงานกับคณะทำงาน OECD อย่างใกล้ชิดด้วยการให้ข้อมูล และข้อคิดเห็น รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสาขาโลจิสติกส์เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง และความเห็นต่อการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานทั้งสองฉบับ พร้อมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และนำส่งให้คณะทำงาน OECD ดำเนินการจัดทำรายงานต่อไป และในปัจจุบันรายงานข้างต้นทั้ง 2 ฉบับ ได้ถูกจัดทำขึ้นเสร็จสิ้นเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

  กิจกรรมข้างต้นนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผลการศึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดนโยบายหรือกฎระเบียบในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ที่ส่งเสริมการแข่งขัน อันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม.  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โลจิสติกส์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสขค.แข่งขันทางการค้าสกนธ์ วรัญญูวัฒนาธุรกิจไทยข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 22:47 น.