ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้น W ดูข้อมูลก่อนลงทุนเพิ่ม หลังมีแผนเทคโอเวอร์โดมิโน่พิซซ่า

  ไทยรัฐออนไลน์5 ส.ค. 2563 10:25 น.
  SHARE

  ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น W ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรับโอนกิจการร้าน DOMINO’S PIZZA โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสม

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้ออกหนังสือขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

  โดย W จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนไปรับโอนกิจการร้านโดมิโน่พิซซ่า (DOMINO’S PIZZA) ในประเทศไทย มูลค่ารวม 426 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า มูลค่าไม่เหมาะสม เงื่อนไขการชำระเงินและการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม

  ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการ W มีมติให้บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รับโอนกิจการร้าน โดมิโน่พิซซ่า จากบริษัท โดมิโน่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำกัด พร้อมกับทำสัญญา Master Franchise Agreement กับ Domino’s Pizza International Franchising Inc (DPI) เพื่อให้ได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเปิด บริหาร และพัฒนากิจการร้าน โดมิโน่พิซซ่า มูลค่ารวม 400 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี (แต่ไม่เกิน 26.6 ล้านบาท)

  รวมถึงเงินลงทุนเปิดสาขาใหม่ประมาณ 351 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการทั้งสิ้นประมาณ 777.6 ล้านบาท ซึ่งเงินทุนส่วนหนึ่งจะมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering : RO) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 63 ที่อนุมัติให้เพิ่มทุนและเสนอขายหุ้น RO แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

  ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ W จึงกำหนดให้วันที่ 10 ส.ค. 63 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 0.30 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายที่ 0.12 บาท และกำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นในวันที่ 25 ส.ค.-4 ก.ย.63

  ทั้งนี้ W ได้วางเงินมัดจำให้กับบริษัท โดมิโน่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปของเงินให้กู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย และเมื่อมีการลงนามในสัญญาโอนกิจการ จะวางเงินมัดจำเพิ่มอีก 40 ล้านบาท แต่หากไม่มีการโอนกิจการ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะครบกำหนดชำระคืนให้แก่ W ภายในวันที่ 31 ธ.ค.63

  โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของ W เห็นว่า การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของ W ซึ่งคณะกรรมการกำหนดไว้ และเป็นการพิจารณาลงทุนด้วยความระมัดระวังและสมเหตุสมผล

  แม้จะมีความเสี่ยงในหลายปัจจัย แต่อยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการได้ และหากสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนธุรกิจที่เสนอไว้ จะเป็นการพลิกฟื้นผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ โดย W จะขออนุมัติการเข้ารับโอนกิจการดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 ส.ค. 63

  อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้ W เข้าทำรายการรับโอนกิจการร้าน DOMINO’S PIZZA เนื่องจากมูลค่ารวมในการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ไม่เหมาะสม

  โดยมูลค่ายุติธรรมในการเข้ารับโอนกิจการที่ IFA ประเมินอยู่ระหว่าง 139.58-344.92 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ W จะซื้อที่ 400 ล้านบาท และมีเงื่อนไขการชำระเงินและการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม จากการที่ W ได้วางเงินมัดจำในรูปแบบของเงินให้กู้จำนวน 100 ล้านบาท โดยไม่ได้คิดดอกเบี้ย

  ขณะเดียวกันผู้โอนคิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปีของมูลค่าจะซื้อขาย ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยเงินกู้ของ W ในปี 2561-2562 ที่ร้อยละ 6.92 ต่อปี รวมทั้งหากไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น W อาจต้องรอถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 กว่าจะได้เงินคืน

  ในขณะที่โดยทั่วไปผู้จะซื้อจะสามารถเรียกคืนเงินมัดจำได้ทันที และหากมีการลงนามในสัญญาโอนกิจการ W ต้องจ่ายเงินมัดจำอีกจำนวน 40 ล้านบาท รวมเป็นเงินมัดจำ 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.8 ของมูลค่าการซื้อขาย ซึ่งถือว่าเป็นการวางเงินมัดจำก่อนทำรายการที่สูงมาก โดย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและรอบคอบก่อนพิจารณาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน

  ส่องธุรกิจร้านอาหารของ W 

  สำหรับบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W ชื่อเดิม บริษัทคือ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 63 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้การเปลี่ยนชื่อใหม่ และมุ่งเน้นทำธุรกิจด้านอาหาร หรือ Food and Beverage มากขึ้น ซึ่งแต่เดิมบริษัทได้ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์

  ทั้งนี้ W เข้าถือหุ้น และเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร และร้านขนม 6 แบรนด์ที่คุ้นหูดังนี้

  1.Bake Cheese Tart หรือ เบค ชีส ทาร์ต ซึ่งเป็นชีสทาร์ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

  2. Zaku Zaku หรือ ซากุ ซากุ ซึ่งเป็นชูครีมโครคอนท์ หรือชูครีมรูปแบบใหม่ที่มาจากฮอกไกโด

  3. RAPL หรือ แรปเปิ้ล พายแอปเปิลครีมคัสตาร์ดนำเข้าจากฮอกไกโด

  4. Crépes & Co. หรือ เครปส์ แอนด์ โค ร้านเครปสไตล์ฝรั่งเศสแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร

  5. Kagonoya หรือ คาโกะโนยะ ร้านบุฟเฟต์ชาบูระดับพรีเมียมชื่อดังจากเมืองโอซาก้า ที่เปิดให้บริการในไทยมากว่า 8 ปี

  6. Le Boeuf หรือ เลอเบิฟ ร้านอาหารแนว Fine Dining ที่เสิร์ฟเมนูหลักเพียงเมนูเดียว คือ สเต๊ก ซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่ซอสสูตรลับที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  W ซื้อโดมิโน่พิซซ่าขายกิจการDomino's Pizzaวาว แฟคเตอร์Wก.ล.ต.ข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10:43 น.