ข่าว
100 year

คาบลูกคาบดอก : สวัสดิการแรงงานประมง

หมัดเหล็ก25 ม.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

ในเดือน เม.ย. ที่จะถึงนี้ ประเทศไทย ต้องเผชิญกับ ปัญหากีดกันทางการค้า หรือการตัดสิทธิ์ จีเอสพี จาก สหรัฐฯ ส่วนมาตรการจะหนักจะเบา จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทยแค่ไหนต้องเฝ้าระวังกันต่อไป

ที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบจาก มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มาแล้วหลายรอบ เช่น ปัญหา การละเมิดสิทธิและเสรีภาพแรงงานประมง แรงงานเด็กและสตรี หรือมาตรฐานการบิน ถูกปักธงแดง กว่าจะแก้ปัญหาลดผลกระทบได้เล่นเอาหืดขึ้นคอ

ในส่วนของ การแก้ปัญหาแรงงานประมง รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานที่มี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็นเจ้ากระทรวง ให้ปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง ที่ประกาศใช้ เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงในด้านการประกันสุขภาพและสวัสดิการ ที่มีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์สำคัญของประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมง เรื่องวิธีการ และเงื่อนไข การจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแก่แรงงานประมงพ.ศ.2562 มีสาระสำคัญดังนี้

การคุ้มครองด้านสุขภาพ อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เจ้าของเรือ ต้องจัดให้มีการคุ้มครองสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

เงินทดแทนการขาดรายได้ จากการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย โดยให้ เจ้าของเรือจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 บาท ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนด สำหรับ แรงงานประมงต้อง หยุดงานเพื่อรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ ในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน

จัดสิทธิประโยชน์เงินทดแทน กรณีแรงงานประมง ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง ไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ให้ เจ้าของเรือ จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 30 ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดแล้วคูณด้วย 30 วัน เป็นระยะเวลา 180 เดือน

กรณีแรงงานประมงเสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ให้ เจ้าของเรือ จ่ายค่าทำศพเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับผู้จัดการงานศพแรงงานประมง รวมทั้ง เงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุดคูณด้วย 30 วัน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ให้กับบุคคลที่แรงงานประมงทำหนังสือระบุให้เป็นสิทธิ์ ถ้ามิได้ระบุเป็นหนังสือเอาไว้ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้ทายาทตามกฎหมายจำนวนเท่ากัน

อย่างไรก็ดีกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม ทุกประเภทและทุกชาติอย่างเท่าเทียมกัน ให้เป็นมาตรฐานของการใช้แรงงานแบบสากลโดยยึดหลักมนุษยธรรม.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กสวัสดิการแรงงานประมงจัตุมงคล โสณกุลการแก้ปัญหาแรงงานประมงกระทรวงแรงงาน

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้