ข่าว
100 year

ทหารเรือขอศาลฯ พิจารณาคดีใหม่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ม.ค. 2563 08:59 น.
SHARE

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ทร.) เปิดเผยหลังเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ว่า คณะกรรมการฯได้พิจารณาคำพิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุดแล้ว และเห็นว่าคำพิพากษามีผลต่อการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ประกอบกับเป็นกรณีที่กฎหมาย ได้กำหนดช่องทางให้ดำเนินการได้ จึงมีมติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ซึ่งยืนยันว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย และได้เชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมในทุกขั้นตอน คาดว่าจะได้เอกชนผู้ชนะการคัดเลือกในเดือน มี.ค.นี้

“คณะกรรมการฯมีมติรับทราบและปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จากกรณีที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด (กลุ่มซีพี) และพันธมิตร ได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ประเด็นที่คณะกรรมการฯมีมติไม่รับพิจารณาข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำมายื่นภายหลังเวลาที่กำหนดไว้ ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยเมื่อวันที่ 10 ม.ค. ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการฯในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร และพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในขั้นตอนต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

โดยที่ประชุม วันที่ 14 ม.ค.ได้พิจารณาผลการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร เป็นการประเมินแบบให้คะแนน (Scoring) และพบว่าข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร มีคะแนนของแต่ละข้อย่อยไม่น้อยกว่า 75% และคะแนนรวมของทุกหัวข้อย่อยไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน ทำให้มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) รวม 3 ราย ดังนั้น วันที่ 17 ม.ค.นี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯจึงได้มีมติให้ออกหนังสือเชิญผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอ เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทหารเรือสำนักงานอัยการสูงสุดศาลปกครองสูงสุดลือชัย รุดดิษฐ์พิพากษาคดีใหม่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันข่าววันนี้

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้