ข่าว
100 year

ก.ล.ต. สั่งลงโทษผู้แนะนำการลงทุน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์15 ม.ค. 2563 09:41 น.
SHARE

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีคำสั่งลงโทษผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์กรณี นางสาวนิภาพร เสือเพ็ชร์ ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) โดยมีลักษณะต้องห้ามของ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ส่งผลให้ไม่สามารถเป็นบุคลากรดังกล่าว เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พบว่า ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.60 นางสาวนิภาพร ได้นำสิทธิของลูกค้า 3 ราย ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัทแห่งหนึ่ง ไปให้ลูกค้าที่เป็นญาติ และเพื่อนของตนแทน การกระทำดังกล่าว นางสาวนิภาพร ได้ลักลอบใช้คอมพิวเตอร์ของผู้บังคับ บัญชาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับหุ้น IPO ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการนำสิทธิการจัดสรรหุ้นดังกล่าวคืนให้ลูกค้าแล้ว

การกระทำของนางสาวนิภาพรข้างต้น จัดว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 5 ปี แต่เนื่องจากบริษัทได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนมาแล้ว เป็นเวลา 3 เดือน (นับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา 5 ปี ด้วย) จึงเหลือกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอดังกล่าวในคราวต่อไป เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต.จึงมีกำหนดให้การลงโทษผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ในกรณีของ นางสาวนิภาพร เสือเพ็ชร์ ฐานกระทำการมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยมีลักษณะต้องห้ามของ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเป็น บุคลากรดังกล่าวตามข้อความข้างต้นนั้นให้บทโทษดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.63 เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ผู้ลงทุนธุรกิจตลาดทุนนิภาพร เสือเพ็ชร์กรุงไทย ซีมิโก้สิทธิการจัดสรรหุ้นข่าววันนี้

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้