ข่าว
100 year

ลดภาษีนำเข้าหอมใหญ่-มันฝรั่งเหลือ 0% รัฐมั่นใจเกษตรกรไทยไม่ได้รับผลกระทบ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์15 ม.ค. 2563 09:38 น.
SHARE

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารการนำเข้าหอมใหญ่และมันฝรั่งตามข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ หลังจากประเทศไทยลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลีย (The Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZEP) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2548 ครอบคลุมธุรกิจทั้งในประเด็นการค้าสินค้า มาตรการปกป้องพิเศษ กฎแหล่งกำเนิดสินค้า มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม บริการและการลงทุน แต่ในส่วนสินค้าเกษตรบางรายการที่เป็นสินค้าอ่อนไหวจะใช้โควตาภาษีเพื่อลดผลกระทบกับเกษตรกร ซึ่งอัตราภาษีจะลดลงเรื่อยๆ เพื่อปรับเข้าสู่การเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ คือไม่จำกัดปริมาณนำเข้าและอัตราภาษีเป็นศูนย์

ส่วนแนวทางนำเข้าหอมใหญ่และมันฝรั่ง มีดังนี้ 1.ผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรนั้นๆ ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่/มันฝรั่ง/หัวพันธุ์มันฝรั่ง 2.ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงการค้าเสรี 3.ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการตนเองห้ามจำหน่ายจ่ายโอน และ 4.นำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีสินค้าทั้ง 4 ชนิดแล้วเชื่อว่าไม่กระทบเกษตรกรไทย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาษีนำเข้าหอมหัวใหญ่มันฝรั่งสินค้าเกษตรโควตาภาษีสินค้าอุตสาหกรรมข่าววันนี้

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้