ข่าว
100 year

ล้มสายพานกระเป๋า “สุวรรณภูมิ”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์7 ม.ค. 2563 09:25 น.
SHARE

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ออกประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบ ลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินภายในอาคารปฏิบัติการกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ราคากลางจัดจ้าง 1,232 ล้านบาท ระยะเวลาสัมปทาน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63-1 ก.พ.67 เพราะเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือข้อเสนอราคาที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ (เงื่อนไขการประมูล) อาจทำให้ผู้เสนอราคาชาวต่างชาติ หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องการเข้าร่วมในรูปแบบกิจการค้าร่วมได้

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอราคาตามทีโออาร์เดิม ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีการเฉพาะเจาะจง ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกีดกันในการเข้าแข่งขันเสนอราคาไว้ 3 หัวข้อคือ 1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ 2.ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 หรือ 3.ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 นอกจากนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ยังได้ส่งแนวปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานมายัง ทอท. โดยห้ามให้หน่วยงานต่างๆกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา หรือกำหนดผลงานที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการกีดกันการเข้าแข่งขันเสนอราคา

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เอกชนรายหนึ่งได้ร้องคัดค้านทีโออาร์โครงการนี้ว่าไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับเกณฑ์มูลค่าผลงานของผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล เพราะการที่ ทอท.กำหนดมูลค่าประสบการณ์และผลงานของผู้เข้าร่วมประมูล 5 ปีย้อนหลังต้องไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทนั้น เป็นการล็อกสเปกให้รายใหญ่เท่านั้นที่จะประมูลได้ และปิดทางรายย่อย

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า สาเหตุที่ยกเลิกประกวดราคา เพราะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับทีโออาร์ และต้องการให้ปรับปรุงใหม่ เพื่อเปิดกว้างให้เอกชนเข้าร่วมประมูลได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะหมดอายุสัญญาวันที่ 31 ม.ค.63 และ ทอท.ได้ยกเลิกการประมูลบำรุงรักษา คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.จึงอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาเอกชนรายเดิมไปอีก 4 เดือน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุวรรณภูมิทีโออาร์นิตินัย ศิริสมรรถการยกเลิกประกวดราคาซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระราคากลางจัดจ้าง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้