กีฬา
100 year

รีไซเคิลน้ำจาก โรงงานอุตสาหกรรม “สุริยะ” สั่งผู้ประกอบการช่วยภาคเกษตร

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 พ.ย. 2562 09:04 น.
SHARE

“สุริยะ” กำชับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการ 12 ประเภทจากโรงงานเกือบหมื่นแห่งทั่วประเทศ สำรวจปริมาณน้ำทิ้งเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกร หากเกิดวิกฤติภัยแล้ง ชี้น้ำทิ้งต้องเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานกำหนด พร้อมตั้งระบบตรวจสอบเข้มข้นไม่ให้โรงงานฉวยโอกาสแอบนำน้ำเสียไปทิ้ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ไปสำรวจปริมาณน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 12 ประเภท จำนวนรวม 7,621 แห่ง ที่สามารถนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะที่ปริมาณน้ำในภาคเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง

โดยคุณลักษณะของน้ำทิ้ง ต้องเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานของ กรอ. และมีคุณภาพสามารถใช้ในการเกษตรได้ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบเข้มข้นก่อนนำน้ำทิ้งออกจากโรงงานไปให้เกษตรกรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำน้ำทิ้งที่ยังไม่ผ่านการบำบัดออกไปแจกจ่ายให้เกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่มีแนวโน้มว่า ประเทศไทยกำลังจะเผชิญกับภัยแล้งในบางพื้นที่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

รีไซเคิลน้ำจากโรงงาน

“การนำน้ำทิ้งไปใช้ในภาคการเกษตรดังกล่าว ส่วนใหญ่ จะเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย ข้าวโพด ปาล์ม มันสำปะหลัง ถั่วเขียว เป็นต้น ที่สำคัญโรงงานอุตสาหกรรมยังมีศักยภาพในการนำน้ำทิ้งไปช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมได้เพิ่มอีก หากเกษตรกรแจ้งความจำนงในการขอใช้น้ำทิ้งให้ทราบในแต่ละพื้นที่” นายสุริยะกล่าว

สำหรับโรงงาน 12 ประเภทเป็นกลุ่มโรงงานจำพวกที่ 3 ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์น้ำ, กิจการเกี่ยวกับนม, กิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ, กิจการเกี่ยวกับน้ำมันจากพืชหรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์, กิจการเกี่ยวกับผัก พืชหรือผลไม้, กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช, กิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง, กิจการเกี่ยวกับน้ำตาล, กิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน, ทั้งนี้ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบอาหาร เป็นต้น

“ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง จึงขอยืนยันว่า ผมไม่ได้นิ่งนอนใจในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญทั้งเรื่องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และ การวางแผนรับมือภัยแล้งในภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมๆกัน”

ช่วยเกษตรกรยามฤดูแล้ง

ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม นำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเฉพาะกิจที่อนุญาตให้โรงงานจำพวกที่ 3 ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่มีเงื่อนไขห้ามระบายน้ำออกนอกโรงงาน ให้สามารถนำน้ำทิ้งจากโรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐานส่งต่อให้เกษตรกรเพื่อสู้ภัยแล้งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

นายสุริยะ กล่าวว่า เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ เกี่ยวกับการนำน้ำทิ้งออกนอกโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของโรงงานจำพวกที่ 3 กระทรวงได้กำหนดโรงงานที่จะนำน้ำทิ้งไปสู่ภาคการเกษตร ต้องเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานของ กรอ.

ทั้งนี้โดยโรงงานต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกับเกษตรกรผู้นำน้ำทิ้งไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม และต้องมีแผนที่และหนังสือแสดงสิทธิ์การใช้ที่ดินของเกษตรกรผู้รับน้ำทิ้งไปใช้ในพื้นที่ มีเอกสารที่แสดงว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่จะนำน้ำทิ้งไปใช้มีคันดิน หรือการป้องกันโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วไหลออกนอกพื้นที่

นอกจากนี้ ยังจะต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่จะนำน้ำทิ้งโรงงานไปใช้ประโยชน์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากเกษตรกร เป็นต้น รวมทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ จะเป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบด้วยว่าน้ำทิ้งที่จะไปสู่ภาคเกษตรจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเหมาะสมหรือไม่.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจโรงงานอุตสาหกรรมน้ำทิ้งเกษตรกรรีไซเคิลกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรกรรม

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้