กีฬา
100 year

3 มิติสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 พ.ย. 2562 09:17 น.
SHARE

สยามพิวรรธน์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

“สยามพิวรรธน์” เปิดวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจกว่าหกทศวรรษ มุ่งมั่นเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้กลยุทธ์ต้นแบบ “การสร้างคุณค่า สมประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน”

โดยนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เปิดเผยว่า กว่า 60 ปี ที่บริษัทยึดมั่นทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยจากต่างจังหวัด ดีไซเนอร์ นักออกแบบไทยที่มีความสามารถ เยาวชน ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้มีโอกาสใช้ธุรกิจและสถานที่ของสยามพิวรรธน์เป็นเวทีของการนำเสนอสินค้า และบริการในหลากหลายประเภทด้วยความภูมิใจ โดยสยามพิวรรธน์ได้สร้างความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ 1.มิติผู้คน ให้ความสำคัญกับการให้โอกาส ความเท่าเทียมและการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ กับบุคคล 3 กลุ่ม คือ บุคคล, คนที่มีความสามารถในหลากหลายประเภท และกลุ่มผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส โดยใช้ศักยภาพพื้นที่ในทุกโครงการสร้างให้เกิดประโยชน์กับพวกเขาเหล่านั้น

2.มิติชุมชนสังคม ที่มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่โดยรอบโครงการที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทำประโยชน์ให้กับชุมชนธุรกิจที่อยู่รายล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ตลอดจนสร้างพื้นที่ด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ โดยสยามพิวรรธน์ถือเป็นผู้นำเรื่องการทำอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในอาคารอย่างครบวงจรเป็นรายแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพรวมถึงผู้สูงอายุ และคนทั้งมวลให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม

3.มิติสิ่งแวดล้อม สยามพิวรรธน์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยสยามดิสคัฟเวอรี่เป็นต้นแบบให้แนวคิดสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังนำหลัก 3 Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังเดินหน้าโครงการ CitiZen of Love Siam Piwat จัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้า และพันธมิตรร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจัดทำกระเป๋าเป้ พร้อมอุปกรณ์การเรียนใส่ความสุขและความรู้ส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 26,500 คน จาก 218 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาอย่างมีความสุข

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคกับโครงการได้ ณ สยามเซ็นเตอร์, สยามพารากอน, สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2563.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สยามพิวรรธน์ชฎาทิพ จูตระกูลวิสัยทัศน์อารยสถาปัตย์ลดภาวะโลกร้อนนักออกแบบไทยผู้ด้อยโอกาส

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้