กีฬา
100 year

ไฟเขียวแผนก่อหนี้งบประมาณปี 63

ไทยรัฐฉบับพิมพ์25 ก.ย. 2562 08:47 น.
SHARE

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง โดยแผนการบริหารหนี้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 1.แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 894,005 ล้านบาท 2.แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 831,150 ล้านบาท และ 3.แผนการชำระหนี้ วงเงิน 398,372 ล้านบาท

สำหรับแผนการก่อหนี้ใหม่ แบ่งเป็นการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล 748,879 ล้านบาทนั้น และการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 140,000 ล้านบาท โดยแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ในการกู้ 3 ประการ ประกอบด้วยคือ 1.บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง วงเงิน 90,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องเงินคงคลังให้เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายเป็นครั้งคราว 2.กู้มาใช้โดยตรง วงเงิน 570,022 ล้านบาท 3.รัฐบาลกู้มาแล้วให้กู้ต่อไป โดยจะใช้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ วงเงิน 85,357 ล้านบาท เช่น โครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 5 โครงการ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท และโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อีก 9 โครงการ วงเงิน 65,000 ล้านบาท และ 4.การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 13 แห่ง วงเงินรวม 145,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 87,000 ล้านบาท

2.แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 831,150 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้เดิมของรัฐบาล ซึ่งเป็นหนี้ในประเทศทั้งหมด วงเงิน 600,000 ล้านบาท และหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน 220,000 ล้านบาท และ 3.แผนการชำระหนี้ วงเงินรวม 398,372 ล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัชดา ธนาดิเรกก่อหนี้ใหม่เงินการคลังการลงทุนหนี้สาธารณะบริหารหนี้รัฐวิสาหกิจ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้