ข่าว
100 year

พาณิชย์เปิดตัวระบบบิ๊กดาต้า ข้อมูลนำร่อง 5 สินค้าเกษตร

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 ก.ย. 2562 09:49 น.
SHARE

วิเคราะห์แก้ปัญหาตรงจุด!

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการนำร่องของกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์การด้าน Big Data อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ นำร่องพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ในช่วงแรกจะพัฒนาระบบเริ่มจากพืชเกษตรสำคัญ 3 ชนิดก่อน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

สำหรับระบบ Big Data ดังกล่าว จะใช้ในการติดตามสถานการณ์ในด้านอุปสงค์ อุปทาน ทั้งในและนอกประเทศ ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัย เพื่อกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้ รวมถึงจะมีระบบกำกับและติดตามการรับฟังเสียงสะท้อนภาคประชาชน เพื่อให้นำมาประกอบการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันการ และครอบคลุมทุกมิติ นำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การใช้ระบบ Big Data ดังกล่าว อย่างข้าว จะสามารถตรวจสอบได้ว่าปัจจุบันราคาข้าวของผู้ประกอบการในแต่ละช่วงเป็นอย่างไร ตั้งแต่เกษตรกร โรงสี จนถึงผู้ส่งออก ดูปริมาณผลผลิต แนวโน้มการส่งออก การบริโภค คาดการณ์ปริมาณสต๊อกคงเหลือ ดูแนวโน้มราคาในอนาคต โดยใช้ระบบ AI เข้ามาวิเคราะห์จากข้อมูลการประเมินของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงยังสามารถดูได้ว่าปัจจุบันประเทศใดส่งออกข้าวได้มากที่สุด หรือประเทศใดส่งออกไปได้เพิ่มขึ้น หรือประเทศใดนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นบ้าง เพื่อจะได้นำมาวางแผนผลักดันการส่งออกข้าวไทยได้อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกันยังสามารถตรวจสอบเสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเกษตรกร โรงสี ผู้ส่งออก ที่ได้ให้ข่าวผ่านสื่อต่างๆ หรือคอมเมนต์ไว้ในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ทวิตเตอร์ โดย AI จะดึงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวแล้วนำมาประมวลผล เพื่อให้ทราบว่าขณะนั้นมีคนคิดเห็นเรื่องข้าวอย่างไร เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์ชนก วอนขอพรBig Dataพืชเกษตรข้าวปาล์มน้ำมันยางพารามันสำปะหลัง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้