คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

“สมอ.” ชูไอเอสโอต่อต้านคอร์รัปชัน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์13 มิ.ย. 2562 08:26 น.
SHARE

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.จะเดินสายประชาสัมพันธ์ให้องค์กรต่างๆนำมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้าน การให้และรับสินบนหรือไอเอสโอ 37001 : 2016 ที่เป็นมาตรการสากล ในการบริหารจัดการ ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร เพราะหากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาตรฐานดังกล่าวเข้าไปบริหารจัดการ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรก็จะลดลงอย่างแน่นอน รวมทั้งการจัดอันดับดัชนี ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทยก็จะปรับตัวดีขึ้น โดยจะเริ่มนำร่องตามหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

“สมอ.จะเริ่มเดินสายประชาสัมพันธ์ให้แต่ละองค์กรรู้จักมาตรฐานต่อต้านการรับสินบน โดยนำร่องจาก ตลท. เพราะเป็นองค์กรที่ดูแลบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ที่เป็นมหาชนทั้งหมด เพราะอยากให้แต่ละบริษัทนำมาตรฐานนี้ไปใช้ หลังจากที่หลายๆบริษัทมีหลักธรรมาภิบาลอยู่แล้ว แต่ถ้าใช้มาตรฐานนี้ ที่เป็นมาตรฐานสากลและมีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ที่เป็นรูปธรรมเข้าไปเพิ่มเติมอีก จะทำให้การทำธุรกิจกับต่างชาติที่เน้นเรื่องธรรมาภิบาลเป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น”

สำหรับองค์กรที่จะนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ จะมีขั้นตอนต่างๆ เช่น องค์กรนั้นๆ จะต้องประกาศนโยบายการต่อต้านการให้ และรับสินบน อย่างเข้มข้น มีการควบคุมและการฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจ มีการควบคุมทางการเงิน การค้า และการทำสัญญา รายงาน การเฝ้าติดตาม การสืบสวน และทบทวน รวมถึงมีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง เช่น หน่วยงานที่กำกับดูแลการออกใบอนุญาต ต้องมีคู่มือระบุขั้นตอนการขอใบอนุญาต มีการระบุวันเวลาที่จะได้ใบอนุญาตให้ชัดเจน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ รับเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับการให้ใบอนุญาตที่เร็วขึ้น เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันชัย พนมชัยสมอ.รับสินบนไอเอสโอต้านคอร์รัปช่ันใบอนุญาตการทุจริต

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้