กีฬา
100 year

คลังลุยแจกบัตรคนจนเพิ่ม 7.8 หมื่นราย เก็บตกกลุ่มผู้พิการที่ข้อมูลคลาดเคลื่อน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 เม.ย. 2562 08:08 น.
SHARE

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดและทีมหมอคลังอุ่นใจ 76 จังหวัด แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ให้แก่ผู้มีสิทธิจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ที่ยังไม่ได้ไปรับบัตรสวัสดิการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯให้แก่ผู้มีสิทธิไปแล้วจำนวน 3.12 ล้านราย โดยผลิตครั้งแรกจำนวน 3.04 ล้านราย และผลิตครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจน เพิ่มเติมอีกจำนวน 78,572 ราย โดยได้แจกบัตรสวัสดิการฯให้แก่ผู้มีสิทธิ ซึ่งได้นำไปจ่ายแล้ว 2.98 ล้านราย คิดเป็น 95.62%

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ สามารถเดินทางไปรับบัตรสวัสดิการฯด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการฯ และลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรสวัสดิการฯ

สำหรับกรณีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับบัตรสวัสดิการฯแทน ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้ผู้มีสิทธิทำหนังสือมอบอำนาจและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ 2.นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิที่เซ็นรับรองสำเนาแล้ว แนบไปพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ และ 3.ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิและของผู้รับมอบ ไปยื่นที่สำนักงานคลังจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับบัตรสวัสดิการฯแทน

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิที่รับบัตรสวัสดิการฯไป จะสามารถใช้ได้หลังจากวันที่รับบัตรสวัสดิการฯ 2 วันทำการ เนื่องจากจะต้องส่งรายงานรายชื่อผู้รับบัตรให้สำนักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดสิทธิของบัตร (Activate) ของผู้ที่รับบัตรสวัสดิการฯได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธินำเงินในบัตรไปใช้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผู้มีสิทธิธนาคารกรุงไทยข้อมูลคลาดเคลื่อนเปิดสิทธิของบัตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED