ข่าว
100 year

กองทุนหมู่บ้านพัฒนาแล้ว

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 พ.ค. 2561 05:50 น.
SHARE

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั่วประเทศทั้ง 38 แห่งที่จะเข้ามาเป็นคลังสมองและพี่เลี้ยงให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่มีอยู่ 79,595 กองทุน ซึ่งล่าสุดมีภารกิจต้องจัดทำข้อเสนอเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจากรัฐตามโครงการประชารัฐ ในปีงบประมาณนี้ 20,000 ล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านฯแห่งละไม่เกิน 300,000 บาท ขณะเดียวอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปพัฒนาและฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 10,000 แห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จให้ด้วย

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมาช่วยยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯให้ดีขึ้น ตั้งแต่การจัดทำโครงการเสนอรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านใช้วิธีเขียนโครงการตามความเข้าใจ บางครั้งก็เขียนลายมือเสนอโครงการกับภาครัฐ ซึ่ง สทบ.ก็อ่านทุกแผ่นและไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปจ้างใครเขียน แต่เมื่อมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมาเป็นพี่เลี้ยงให้จะช่วยยกระดับชาวบ้านได้ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตบุคลากรที่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งมีความต้องการ 4,000 คน แต่ปัจจุบันที่ผ่านการรับรองเพียง 381 คน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่จบใหม่มีงานทำด้วย “สทบ.จะมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งการยกระดับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีความชำนาญในการพัฒนาพื้นที่และเกาะติดพื้นที่มาตลอดอยู่แล้ว”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะนที ขลิบทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกองทุนหมู่บ้านโครงการประชารัฐ

คุณอาจสนใจข่าวนี้