คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

"เอ็นบีเอ็น" เพื่อประโยชน์ชาติ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์21 มี.ค. 2561 07:15 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวนิดา โรจจวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด ทำการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการจัดตั้ง บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (เอ็นบีเอ็น) โดยทีโอทียืนยันว่าการจัดตั้งเอ็นบีเอ็นนั้น ทีโอทีมุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเอ็นบีเอ็นยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 โดยทีโอทีถือหุ้น 99.99%

ทั้งนี้ การจัดตั้งเอ็นบีเอ็นนั้นด้วยเหตุผลความจำเป็น คือ เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) และเป็นไปตามแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยการนำทรัพย์สินโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที และของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท มาร่วมกันในเอ็นบีเอ็น ซึ่งได้จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 22 ส.ค.60 และในวันที่ 23 มี.ค.61 จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดวันประชุมวิสามัญประจำปี เพื่อโอนทรัพย์สินไปยังเอ็นบีเอ็นตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนการโอนย้ายอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบนด์ของทีโอที ไปยังเอ็นบีเอ็นเป็นการโอนทรัพย์สินจากรัฐไปสู่รัฐ ดังนั้นทรัพย์สินยังคงเป็นของรัฐ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการลดความซ้ำซ้อนการลงทุน และส่งเสริมการทำงานรูปแบบใหม่ ลดค่าใช้จ่ายของทีโอที เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สูงกว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และเอ็นบีเอ็นยังเป็นการสร้างโอกาสการทำธุรกิจบริการขายส่ง ทำให้สามารถกำกับและดูแลค่าใช้จ่ายพนักงานให้ลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าอุตสาหกรรม เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้

อีกทั้งเป็นการแยกบทบาทของทีโอทีให้ชัดเจนด้วยระหว่างการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการลูกค้า โดยเอ็นบีเอ็นจัดตั้งเพื่อให้บริการค้าส่งโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ซึ่งจะมีการบริหารจัดการองค์กรที่คล่องตัว มีต้นทุนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นกลไกของรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าประเทศชั้นนำตามเป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติเอ็นบีเอ็นรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมบรอดแบนด์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED