ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เอสเอ็มอีอ่านตรงนี้ สสว.-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดเต็มมาตรการรอช่วย

  ไทยรัฐออนไลน์3 ก.พ. 2561 12:29 น.
  SHARE

  เอสเอ็มอีไทยอาจจะไม่ต้องต่อสู้ตามลำพัง สสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยสารพัดแนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีในปี 2561 โดย สสว.มุ่งเน้นเอสเอ็มอี 6 กลุ่มเป้าหมาย...

  น.ส.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวว่า ปี 2561 สสว. มีแนวทางในการส่งเสริมเอสเอ็มอี หรือ SME 6 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1. ธุรกิจด้านดิจิตอล 2. ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3. ธุรกิจบริการมีมูลค่าสูง 4. ธุรกิจด้านเครื่องจักรกล วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล และหุ่นยนต์ 5. กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ 6. กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพและที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์

  ทั้งนี้ เน้นดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนงบประมาณปี 2561 2. สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยความรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด พลิกเอสเอ็มอีไทยสู่อนาคต ภายใต้ 3 นโยบาย คือ Transformation เน้นการส่งเสริมเอสเอ็มอี ให้ปรับเปลี่ยนตนเองสู่ยุค 4.0 Internationalization โดยเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการสู่ระดับสากล และการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มใหม่ เน้นสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบองค์ความรู้ชุดใหม่ และถ่ายทอดสู่เอสเอ็มอี และ 3. เชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการให้คำปรึกษา การเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง

  นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผอ.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. กล่าวว่า กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักมุ่งพัฒนาและส่งเสริมเอสเอ็มอีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล มีเครื่องมือและกระบวนการตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมาตรฐาน รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้มีช่องทางการขาย ทั้งยังมุ่งที่จะพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น

  สำหรับในปี 2561 นี้ กสอ.มีนโยบายพัฒนาผู้ประกอบการมากกว่า 30 โครงการภายใต้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท พร้อมด้วยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีในวงเงิน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรในอีกหลายๆ ด้าน ที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเอสเอ็มอี โดยมั่นใจว่า โครงการและกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมและมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เอสเอ็มอีSMEสสว.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการSME Start Up

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้