king10
Thairath Logo
กีฬา

ราคาไม่ขึ้นมากกว่านี้ ชี้แนวโน้มน้ำมันโลกปี 61 ปรับตัวในกรอบจำกัด

Share :
line-share-logo

กลุ่ม ปตท. วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปี 2561 ปรับตัวอยู่ในกรอบจำกัด จากตัวแปรด้านนโยบายการเมือง การเติบโตของเศรษฐกิจ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปี 2561 ปรับตัวอยู่ในกรอบจำกัดจากตัวแปรด้านนโยบายการเมือง การเติบโตเศรษฐกิจในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุคดิจิตอล ถึงทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตที่เน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผลักดันพลังงานทดแทน

ทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่ม ปตท. หรือ PRISM สรุปทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น้ำมันดิบของโลกในปี 2561 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.4 - 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน สอดคล้องกับมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการ หรือ GDP ของโลก ที่ขยับตัวสูงขึ้น 3.7% สาเหตุด้านเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น จีนและอินเดีย ที่ขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน จึงทำให้ความต้องการด้านพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล

ทั้งนี้ แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่จำนวนรถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนเพียง 0.1% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด รวมไปถึงความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับปฏิบัติตาม Paris Agreement หรือ COP21 ส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันจะยังคงเติบโตต่อเนื่องในปี 2561.

อ่านเพิ่มเติม...
นำ้มันราคาน้ำมันน้ำมันดิบน้ำมันโลกปตท.