ข่าว
100 year

ล้อมคอกโอนกำไรเลี่ยงภาษี ครม.ออกกฎหมายดัดหลังต่างชาติยื่นเอกสารเท็จ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ม.ค. 2561 05:30 น.
SHARE

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.. เรื่องมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในด้านทุนการจัดการหรือการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอนกำไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่พึงเสีย เนื่องจากประเทศไทยมีการลงทุนจากกลุ่มกิจการข้ามชาติจำนวนมากและกลุ่มกิจการข้ามชาติหลายรายมีการวางแผนภาษี เพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่พึงต้องเสีย

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดโทษปรับในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ได้จัดทำหรือยื่นรายงานเอกสารหรือหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยื่นรายงาน หรือเอกสาร หรือหลักฐานโดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันควร โดยมีค่าปรับ 200,000 บาท

พร้อมทั้งกำหนดให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันให้ได้จำนวนรายได้ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้จ่าย เสมือนว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้รับและได้จ่ายตามนั้น

ทั้งนี้ เพื่อใช้คำนวณกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีหรือเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี รวมทั้งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์การจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนดยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นรายการภายในกำหนดเวลา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลี่ยงภาษีโอนกำไรถ่ายโอนกำไรระหว่างบริษัทณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้