ข่าว
100 year

ชาวไร่เริงร่ารัฐจัดให้ ไฟเขียวอุ้มราคาข้าวโพด 1,500 ล้านบาท

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 พ.ย. 2560 07:30 น.
SHARE

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2560/2561 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือรับซื้อและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรวงเงิน 1,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตรา 4% ต่อปี แบ่งเป็นคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา 1% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในอัตรา 3% ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ คิดเป็นจำนวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย และสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม ประกอบกับขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะกระจุกตัวออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย.2560

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์กระทรวงพาณิชย์ดอกเบี้ยข้าวโพดเกษตรกร

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้