ข่าว
100 year

สั่งประมงขึ้นทะเบียนต่างด้าว

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ต.ค. 2560 08:03 น.
SHARE

อำนวยความสะดวกกู้วิกฤติแรงงานขาดแคลน!

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากสำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศ เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงที่จะออกไปทำประมงในทะเล ซึ่งปัจจุบันประกาศฉบับนี้ผ่านราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว กรมประมงจึงเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค.2560 ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเล

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ต้องมาขึ้นทะเบียน คือ 1.แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงานในเรือประมง แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว สามารถมาลงทะเบียนได้กับกรมประมง ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเล โดยกระทรวงมหาดไทยจะอำนวยความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้

2.กรณีคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว และเอกสารถูกต้องครบถ้วน และประสงค์จะทำงานในเรือประมง สามารถขอรับหนังสือคนประจำเรือได้ตลอดเวลา แม้หมดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย

“อยากให้แรงงานต่างด้าวรีบมาขึ้นทะเบียนประวัติ เพื่อให้สามารถทำงานในเรือประมงของไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนผู้ประกอบการหากมีแรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมง ก็ให้แจ้งแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวและขอรับหนังสือคนประจำเรือภายในระยะเวลา หากพ้นกำหนดนายจ้างที่รับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อดิศร พร้อมเทพแรงงานต่างด้าวแรงงานขาดแคลนใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้