ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ดันไทยศูนย์กลางสมุนไพรอาเซียน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ก.ย. 2560 09:20 น.
  SHARE

  นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการบริโภคเพื่อสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ รวมถึงความต้องการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรต่างๆ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ ส่งผลให้สมุนไพรถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และสมุนไพรบางรายการเป็นที่ต้องการของตลาดมาก สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

  “ตามแนวนโยบายการดำเนินงานของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 นั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศแบบบูรณาการนั้น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร โดยมีพืชสมุนไพรเป้าหมาย 4 ชนิด คือ บัวบก ไพล กระชายดำ และขมิ้นชัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง”

  นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไทยมีพืชสมุนไพรที่ชุมชนรู้จักสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์มากกว่า 1,800 ชนิด และมีประมาณ 300 ชนิดที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาด ปัจจุบันไทยส่งออกสมุนไพรมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท สารสกัดจากสมุนไพรมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู และผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท ขณะที่ในตลาดโลกอุตสาหกรรมสมุนไพรมีมูลค่ารวมกันประมาณ 91,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมุนไพรพัฒนาสมุนไพรไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุรีย์พร สหวัฒน์อุตสาหกรรมสมุนไพรข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้