ข่าว
100 year

“ธปท.-ทีเอ็มบี” เรียกความเชื่อมั่น “ปิดกองทุน”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 มี.ค. 2563 08:29 น.
SHARE

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีได้ออกมาตรการเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย อีสท์สปริง หรือ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง ภายหลังจากที่ บลจ. ประกาศไม่รับซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์

“แม้ทีเอ็มบีจะถือหุ้นใน บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง เหลือเพียง 35% แต่เป็นความตั้งใจของเราที่จะดูแลลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อย จึงได้ออกโปรแกรมช่วยเหลือนักลงทุนทุกคนที่ถือกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ โดยหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันทีเอ็มบีหรือไม่ใช่ลูกค้าทีเอ็มบีให้นำหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวมาเป็นหลักประกันขอสินเชื่อได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักลงทุนระหว่างที่รอ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง ขายตราสารคุณภาพดีเพื่อนำเงินลงทุนมาจัดสรรคืนผู้ถือหน่วย”

ส่วนกรณีที่กองทุนทั้งสองที่ประกาศไม่รับซื้อและขายคืน เมื่อดูจากคำชี้แจงของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริงก็พบว่าทั้งสองกองทุนมีลักษณะที่แตกต่างจากกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพราะลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศค่อนข้างสูง ทำให้ยังมั่นใจในภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ของไทย

ด้านนางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ธปท. พร้อมให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่กองทุนรวมทุกกอง ตามเงื่อนไขกลไกพิเศษเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องที่ได้ประกาศไปแล้ว และสัปดาห์ที่ผ่านมา มีธนาคารพาณิชย์เริ่มใช้บ้างแต่ในปริมาณไม่มาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ถือหน่วยลงทุนลดความตื่นตระหนก และเข้าใจว่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในภาวะที่ตลาดเงินไม่ปกติทำให้ได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรโดยไม่จำเป็น

สำหรับกองทุนรวมที่ประกาศปิดลงไปนั้น เนื่องจากถูกไถ่ถอนหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้จัดการกองทุนจึงเลือกที่จะปิดกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน มากกว่าการเร่งขายสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ (forced sell) ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรโดยไม่จำเป็น

ขณะที่กองทุนอื่นๆทั้งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกัน และ บลจ.อื่นๆ ยังคงมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันขอกู้ตามมาตรการ ซึ่ง ธปท.พร้อมปล่อยสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบต่อกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆ สถานะของ บลจ. หรือธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารทหารไทยทีเอ็มบีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย อีสท์สปริงกองทุนรวมทหารไทย ธนเพิ่มพูนทหารไทย ธนไพบูลย์ข่าววันนี้

Most Viewed