ข่าว
100 year

เพิ่มพลังปล่อยกู้ขึ้น 12 เท่า

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 ม.ค. 2563 09:42 น.
SHARE

ไฟเขียวธ.ก.ส.เพิ่มทุน 2 หมื่นล้านหนุนเกษตรกร

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการเพิ่มทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 20,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีทุนจดทะเบียนอยู่แล้ว 60,000 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 80,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนใหม่อีก 20,000 ล้านบาท จะทำให้ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 12 เท่า ของทุนที่เพิ่มขึ้น หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อใหม่ 240,000 ล้านบาท ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ผลิต ภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้น 0.1065% และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 1.31%

“ที่ผ่านมา ภารกิจของ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการในการเป็นธนาคาร พัฒนาชนบท สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเรื่องจากปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีแผนการขยายงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะจำเป็นต้องการเพิ่มทุให้แก่ธนาคารเพื่อให้กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) มีความแข็งแกร่งและเหมาะสมให้การดำเนินธุรกิจในอนาคต”

ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2555 อนุมัติให้ ธ.ก.ส.เพิ่มทุนจาก 50,000 ล้านบาท เป็น 60,000 ล้านบาท และในวันที่ 12 ม.ค.2563 เพิ่มทุนอีก 20,000 ล้านบาท รวมเป็น 80,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ชำระหุ้นไปแล้ว 55,945 ล้านบาท คงเหลือหุ้นที่ต้องชำระ 4,054 ล้านบาท ทำให้กระทรวงการคลังมีถือหุ้นเท่ากับ 99.78% ของทุนที่ชำระแล้ว

นอกจากนี้ ครม. มีมติอนุมัติเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเป็นการทำสัญญากู้เงินใหม่ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563-29 มี.ค.2564 สาเหตุที่ ร.ฟ.ท. มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ รฟท.ไม่มีการปรับเพิ่มรายได้การขนส่งให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิ่มทุนหนุนเกษตรกรปล่อยสินเชื่ออุตตม สาวนายนพัฒนาชนบทข่าววันนี้

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้