กำลังซื้อน้อยลง-ปรับขึ้นราคาไม่ได้ ผู้ประกอบการบ่นอุบ “ทำธุรกิจยาก”

Share :
line-share-logo

ธปท.ยันความเชื่อมั่นเอกชนไม่ตก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการสำรวจจากผู้ประกอบการในเดือน มี.ค.2562 ที่ผ่านมา พบว่า ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 51.4 โดยความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการผลิตปรับดีขึ้นตามความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อและต้นทุนเพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่มผลิตยานยนต์ที่มีคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่คำสั่งซื้อของกลุ่มผลิตปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์และกลุ่มผลิตเหล็กที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าในประเทศ ทั้งโครงการลงทุนก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ขณะที่การสำรวจความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีปรับลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ระดับ 53.8 จาก 55.5 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังสะท้อนว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์บางส่วนยังมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) สะท้อนจากความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อที่ลดลง

ทั้งนี้ สำหรับมุมมองอุปสรรคในการทำธุรกิจในเดือน มี.ค. ผู้ประกอบการเห็นว่า ข้อจำกัดเรื่องการปรับราคาสินค้ากลับมาเป็นข้อจำกัดอันดับ 1 โดยความต้องการจากตลาดในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำและการแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดในประเทศเป็นข้อจำกัดหลัก แต่ส่วนที่คิดว่าอุปสรรคด้านต้นทุนการผลิตสูงมีจำนวนน้อยลง ขณะที่ความกังวลในเรื่องค่าเงินบาท ติดอันดับ 5 ของอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในเดือนนี้.

อ่านเพิ่มเติม...