ข่าว
100 year

หนี้สาธารณะประเทศพุ่งเกือบแสนล้าน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์21 มี.ค. 2561 06:30 น.
SHARE

คลังไม่หวั่นหนุนส่วนราชการใช้เงินเพิ่ม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการปรับปรุงการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ซึ่งพบว่ามีหนี้เพิ่มขึ้น 95,736.52 ล้านบาท จากเดิมที่มียอดหนี้สาธารณะรวมกว่า 1.66 ล้านล้านบาท เพิ่มเป็นกว่า 1.76 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ภาระหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 42.7% เป็น 42.8% ขณะที่ภาระหนี้ต่องบประมาณลดลงเล็กน้อยด้วยเช่นกันจาก 9% เป็น 8.6% เนื่องจากมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลตาม พ.ร.บ.งบกลางปี อีกประมาณ 100,358 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีการดำเนินตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้ต้องปรับเพิ่มวงเงิน แอดวานซ์ เพย์เม้นต์ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2561 เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือเอฟไอดีเอฟ และการปรับโครงสร้างหนี้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

“เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐจัดการใช้เงินกู้และงบประมาณสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน กระทรวงการคลังจึงเห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินผู้กำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เพื่อให้เบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศต่อไป”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเพิ่มณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์การเติบโตทางเศรษฐกิจงบประมาณข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้