ข่าว
100 year

ชง "บิ๊กตู่" แจกของขวัญ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 มิ.ย. 2560 05:45 น.
SHARE

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้สรุปประเด็นที่จะให้รัฐบาลเตรียมประกาศเป็นของขวัญให้ประชาชนในโอกาสครบรอบ 3 ปีของรัฐบาล ซึ่งมีอยู่ 9 ด้าน ประกอบด้วย 1.จะจัดตั้งธนาคารที่ดินเป็นธนาคารเฉพาะกิจ เป็นแหล่งทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง กำหนดทุนเรือนหุ้นการจัดตั้งธนาคารไว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้มีวงเงินซื้อที่ดิน สินเชื่อ ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่าย โดยธนาคารที่ดิน จะมีรายได้มาจากค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าซื้อที่ดิน ค่าบริการ

2.การลดความขัดแย้งเรื่องที่ดินและป่าไม้ 3.การออก พ.ร.บ.การเงินฐานรากหรือสถาบันการเงินชุมชนเป็นการออมของประชาชนและบริหารจัดการปล่อยสินเชื่อกันเอง ปัจจุบันมี 2,000 แห่ง บางแห่งมีเงินออมกว่า 100 ล้านบาท จะทำให้การเงินชุมชนเข้มแข็ง 4.การปฏิรูปฐานข้อมูลเรื่องที่ดินทั้งระบบ โดยใช้แผนที่เดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ราชการหรือป่าไม้ 5.ระบบยุติธรรมชุมชน ให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยในชุมชน 6.การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 7.การปฏิรูปตำรวจ ระบบการให้บริการประชาชน งานสืบสวนสอบสวน 8.การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพเกี่ยวข้องทั้งด้านเกษตร อาหาร ไบโอเทคโนโลยี สุขภาพ การแพทย์ และด้านพลังงานด้วย 9.ความมั่นคงด้านอาหาร อาหารปลอดภัย (ฟู้ดเซฟตี้)

“โจทย์ทั้ง 9 ด้านต้องการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.โดยจะเสนอให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้เป็นของขวัญจากลุงตู่ (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ให้ประชาชนครบรอบ 3 ปี เป็นเรื่องการปฏิรูปที่จับต้องได้ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและลดความขัดแย้ง เป็นระบอบประชาธิปไตย”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุวิทย์ เมษินทรีย์ครบรอบ 3 ปี คสช.รัฐบาล คสช.ประยุทธ์ จันทร์โอชาปฏิรูปประเทศ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้