king10
Thairath Logo
กีฬา

'ไปรษณีย์ไทย' น้อมรับส่งจม.ใบสมัครทุนช้า เร่งเยียวยาคู่กรณีแล้ว

Share :
line-share-logo

ไปรษณีย์ไทย น้อมรับปัญหาส่งจดหมายล่าช้า ทำให้เด็กเกือบอดทุนมหาวิทยาลัย ล่าสุดเร่งเยียวยาคู่กรณี ติดต่อมหาวิทยาลัยช่วยเหลือแล้ว พร้อมอำนวยความสะดวกทุกช่องทางให้คู่กรณี

จากกรณี มีผู้ร้องเรียนว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ส่งจดหมายใบสมัครขอรับทุนการศึกษาล่าช้า ทำให้ผู้ร้องเรียนและบุตรชายได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำหนังสือชี้แจง ระบุไว้ดังนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไปรษณีย์ไทย มิได้นิ่งนอนใจ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการด่วน

เบื้องต้น ขอเรียนชี้แจงว่า สิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องเรียนอ้างถึง เป็น “ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยฝากส่งในประเภทไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จากต้นทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยไปรษณียภัณฑ์ชิ้นดังกล่าวส่งถึงปลายทางที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำจ่ายในวันที่ 2 พ.ค. 60 สำหรับกรณีดังกล่าวพบว่า มีความล่าช้าในเส้นทางไปรษณีย์จริง จึงขออภัยต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ ซึ่งหัวหน้า ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่รับผิดชอบได้เข้าพบเพื่อขออภัยและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน พร้อมยุติเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้มอบหมายให้หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับการยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของบุตรชายผู้ร้องเรียนอีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติให้บุตรชายผู้ร้องเรียนยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ภายในวันที่ 5 พ.ค. 60 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยไปรษณีย์ไทยจะอำนวยความสะดวกในการพาบุตรชายผู้ร้องเรียนเดินทางไปมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาให้เป็นที่เรียบร้อย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ไปรษณีย์ไทย ได้กำชับให้หน่วยงานทุกสังกัดกำชับและควบคุมดูแล การให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เป็นตามระเบียบของ ไปรษณีย์ไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก และขอขอบคุณผู้ร้องเรียนที่ช่วยให้ข้อมูลการใช้บริการไปรษณีย์ เพื่อไปรษณีย์ไทยจะนำมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการให้ได้มาตรฐานมีความรัดกุม ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดไปรษณีย์ไทยส่งจดหมายช้าจดหมายถึงช้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี