จัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่

Share :
line-share-logo

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์แท็กซี่ข่มขืนหญิงสาวชาวต่างชาติ เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย โดยวันนี้ (5 พ.ค.) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะร่วมหารือกับกรมการขนส่งทางบก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์แท็กซี่ จะร่วมกันจัดระเบียบและปรับโครงสร้างสหกรณ์แท็กซี่ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการทั้งไทยและต่างประเทศ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากการประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ โดยมีตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่กว่า 58 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความเห็นร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา ในเบื้องต้นมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 1.การควบคุม กำกับดูแล และจัดทำทะเบียนประวัติคนขับแท็กซี่ 2.จัดทำฐานข้อมูลกลางในการรับข้อร้องเรียนและบันทึกประวัติผู้ขับขี่ที่มีปัญหา 3.การแสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ (แบบ 2 หน้า) ติดไว้หน้ารถ 4.ติดตั้งจีพีเอสติดตามรถยนต์และยกเลิกป้ายสมาชิกที่ไม่มาติดต่อสหกรณ์ และ 5.เพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่มีอายุเกิน 9 ปี

“ภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้ สหกรณ์แท็กซี่ต้องส่งรายละเอียดของทะเบียนรถที่หมดอายุ เพื่อดำเนินการยกเลิกทะเบียนรถแท็กซี่ที่อายุเกิน 9 ปี ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้กรมขนส่งทางบกถอนทะเบียนรถดังกล่าว และหากพบว่ามีการวิ่งให้บริการจะดำเนินการยุบเลิกสหกรณ์ และแจ้งตำรวจจับกุมเพื่อลงโทษทันที นอกจากนี้ ยังได้สืบทราบว่า มีรถแท็กซี่มากกว่า 1,000 คันที่หมดอายุและต้องถูกเพิกถอน แต่ยังใช้รถวิ่งรับส่งผู้โดยสารอยู่รอบนอกกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อประชาชนและต้องสั่งให้ยุติการวิ่ง”.

อ่านเพิ่มเติม...