“สรท.” ปรับเพิ่มเป้าหมายส่งออกปีนี้

Share :
line-share-logo

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกของไทยในปีนี้ว่า ขณะนี้ สรท.ได้ปรับประมาณการมูลค่าการส่งออกของไทยในปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 2.5-3.5% จากปีก่อน หรือน่าจะขยายตัวได้ที่ 3.4% คิดเป็นมูลค่า 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิมที่ประมาณการไว้ที่ขยายตัวเพียง 2-3% เท่านั้น

ทั้งนี้ เพราะมีสัญญาณบวกของราคาน้ำมันโลก ที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันมีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้ามีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น คาดว่า มูลค่าการส่งออกในไตรมาส 2 ยังเป็นบวกอยู่ และน่าจะขยายตัวอยู่ในระดับใกล้ๆ 5% ได้ จากไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัวแล้ว 4.88% มูลค่า 56,400 ล้านเหรียญฯ เติบโตสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี ส่วนไตรมาส 3 และ 4 สถานการณ์ น่าจะยังทรงตัวเหมือนไตรมาส 2 แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังวิตกอยู่

สำหรับปัจจัยเสี่ยงในช่วงครึ่งปีหลังที่ผู้ส่งออกยังกังวลอยู่คือ ความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ ความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกา ทั้งในเรื่องของดุลการค้า และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่จะมีผลต่อต้นทุนการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และอาจขยายผลการตอบโต้ไปยังประเทศคู่ค้าอื่นๆ รวมไปถึงแนวโน้มการมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (เอ็นทีบี) เพิ่มมากขึ้น ทำให้การหาตลาดใหม่ๆมาทดแทนทำได้ยาก ประกอบกับภาระหนี้สะสมทั่วโลกที่สูงถึง 325% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก ที่อาจเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้น ทำให้รูปแบบการค้าในอนาคตเปลี่ยนไป และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...