king10
Thairath Logo
กีฬา

เอกชนระแวงตั๋วร่วม

Share :
line-share-logo

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เผยหลังการประชุมปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดตั้งสำนักธุรกิจระบบตั๋วร่วม เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) ชั่วคราวตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการตั๋วร่วม โดยสำนักธุรกิจระบบตั๋วร่วมต้องเจรจากับเอกชนที่ต้องการเข้าสู่ระบบและจะเป็นผู้รวบรวมรายได้ของตั๋วร่วมก่อนเข้าสู่การบริหารของเอกชนอย่างเต็มตัว แต่ภาคเอกชนอย่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กลับเห็นว่าภาครัฐควรมอบอำนาจให้สำนักธุรกิจระบบตั๋วร่วมอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มการเจรจา เพราะเอกชนต้องการความมั่นใจก่อนลงทุนติดตั้งระบบใหม่

“ตอนนี้ สนข. จึงเตรียมเสนอเรื่องให้ ครม.เห็นชอบและมอบอำนาจให้สำนักธุรกิจระบบตั๋วร่วมโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ สนข.ได้หารือกับ BTS และ BEM ให้ติดตั้งระบบตั๋วร่วมในสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กันก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน อย่างไรก็ตาม ระบุไม่ได้ว่าจะเริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมบนรถไฟฟ้าเมื่อใด เนื่องจากขึ้นอยู่กับการลงทุนและติดตั้งของเอกชนเป็นหลัก”.

อ่านเพิ่มเติม...
ตั๋วร่วมจัดตั้งสำนักธุรกิจระบบตั๋วร่วมระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าบีทีเอส