ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ขอหมื่นล้าน แก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง 1 จังหวัด

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ก.ย. 2563 08:25 น.
  SHARE

  ประชุม ครม.อนุมัติเงิน 14,622.99 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการน้ำตามแผนพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.63-72) วงเงิน 7,445.22 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ที่ดินและการใช้ทรัพยากรในหนองหารอย่างมีประสิทธิภาพในวงเงิน 6,177.77 ล้านบาท เพื่อรับมือปัญหาน้ำท่วม สำหรับแผนพัฒนาหนองหารมี 5 ด้าน รวม 62 โครงการ ได้แก่ 1.การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2.การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3.แผนด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4.การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ไหลลงบึงหนองหาร และการควบคุมวัชพืชไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำ 5.การบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ส่วนรายละเอียดการอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 6,177.77 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการรับมือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 63

  2.โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ ที่มีศักยภาพในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กม. พร้อมอุปกรณ์จำนวน 18 คัน คันละ 45 ล้านบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตั้งประจำ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จำนวน 18 ศูนย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อนุมัติจัดหาไปแล้ว 18 คัน

  3.โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาและบรรเทาอุทกภัยของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ รถปั้นจั่นล้อยางและเรือขุดแบ็กโฮ เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเดิมซึ่งมีสภาพเก่า

  ภายใต้แผนการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาหนองหารดังกล่าว มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยด้วยกันประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ และผังเมือง สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจำนวน 18 ศูนย์ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคที่จะต้องรับผิดชอบการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และความมั่นคงของน้ำเพื่อภาคการผลิต เป็นต้น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มติครม.งบประมาณบริหารจัดการน้ำน้ำท่วมภัยแล้งหนองหารข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 05:40 น.