ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สคช.ร่วม สก.พัฒนาคน ให้ตอบโจทย์ความต้องการ ประกอบอาชีพ หลังโควิด-19

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ค. 2563 22:02 น.
  SHARE

  สคช.-สก.เตรียมผนึกกำลัง พัฒนากำลังคนขึ้นแท่นมืออาชีพสากลตาม ISO/IEC17024 เน้น ยกระดับคนให้ประกอบอาชีพได้ ตอบโจทย์ความต้องการ หลังวิกฤติโควิด-19

  นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) หารือร่วมกับ นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Board of Directors, International Accreditation Forum) หรือ IAF องค์การระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นหน่วยรับรองระบบงานของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดย สคช.ได้ร่วมเป็นคณะทำงานด้านการรับรองบุคลากร IAF Working Group on Person Certification ISO/IEC17024 ด้วย

  การหารือในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมความร่วมมือภายใต้ MOU การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของไทย โดยนำแนวทางจากการรับรองบุคลากรจากองค์การระหว่างประเทศมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนในอาชีพของไทย ขึ้นแท่นเวทีสากล ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC17024 เนื่องจาก สคช. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกำลังคนให้มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพที่สามารถทำงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนได้จริง โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการหลังการระบาดของโรคโควิด-19

  ความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นยกระดับองค์ความรู้ให้กับบุคคลเพื่อสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนว่าอัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งความร่วมมือจะมุ่งเน้นพัฒนา ให้การรับรอง และยกระดับคนในอาชีพตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 ให้กำลังคนสามารถประกอบอาชีพได้ แม้จะต้องพบกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด19ISO/IEC17024พัฒนากำลังคนเศรษฐกิจสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสคช.สก.ข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้