ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คลายล็อกเฟส 5 กพท.กำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้บุคคล 11 กลุ่มเข้าไทยได้

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ค. 2563 13:55 น.
  SHARE

  กพท.ออกประกาศฉบับที่ 2 กำหนดเงื่อนไขให้อากาศยาน-บุคคลเดินทางเข้าประเทศ ทั้ง 11 กลุ่ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หลังรัฐคลายล็อกเฟส 5 อย่างเคร่งครัด

  เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ได้ลงนามในประกาศ กพท.ฉบับที่ 2 เรื่องกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) เพื่อให้วิธีการปฏิบัติของผู้เดินทางตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ต้นทางถึงเมื่อเข้ามาในไทย ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของ ศบค.

  โดย "ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์" ขอสรุปประกาศ และเงื่อนไขในการอนุญาตทำการบินของอากาศยานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนี้

  - ยังคงห้ามอากาศยานขนส่งบุคคลทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. อากาศยานราชการ หรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)

  2. อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)

  3. อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

  4. อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (Humanitarian aid, medical and relief flights)

  5. อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation flights)

  6. อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo flights)

  7. อากาศยานที่ชนส่งบุคคลที่สามารถดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามที่กำหนด

  สำหรับบุคคลที่อนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศ มีดังนี้

  - ผู้มีสัญชาติไทย

  - ผู้มีเหตุยกเว้น หรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น

  - บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

  - ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

  - ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน

  - ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย

  - ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  - ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

  - ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าตัวยโรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาอื่นของเอกชนซึ่งมีสถานะคล้ายกัน

  - ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19

  - ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลง
  พิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ

  ทั้งนี้ บุคคลที่เดินทางเข้าในประเทศจะต้องเข้ากักตัว หรือ สเตทควอรันทีน (State Quarantine) 14 วันให้สอดคล้องกับฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คลายล็อกเฟส 5จุฬา สุขมานพเข้าประเทศไทยโควิด-19การบินระหว่างประเทศข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 04:10 น.