ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ครม.ไฟเขียวลดภาษีที่ดิน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 มิ.ย. 2563 07:42 น.
  SHARE

  นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ..... (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี พ.ศ.2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 4 ประเภท ดังนี้

  1.ที่ดินประกอบการเกษตร คิดอัตราภาษีอยู่ที่ 0.01% ซึ่งถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) จะได้รับยกเว้นจากการ
  จัดเก็บภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สำหรับที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดภาษีลงจะเหลือชำระภาษีเพียง 50 บาท

  2.ที่อยู่อาศัยหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนบ้านหลังอื่น หากราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย 0.02% คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดภาษีลงจะเหลือชำระเพียง 100 บาท

  3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น เช่น กิจการพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมจะเสียภาษี 0.3% คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท เมื่อลดภาษีจะชำระเพียง 1,500 บาท และ 4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ราคาประเมิน 5 ล้านบาทจะเสียภาษี 0.3% คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดภาษีให้จะชำระเพียง 1,500 บาท ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเร่งส่งจดหมายที่คำนวณภาษีที่ดินใหม่ให้ผู้ถือครองที่ดิน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.63 นี้ ส่งผลต่อรายได้อปท.ทั่วประเทศเหลือเพียง 4,000 ล้านบาทสำหรับพื้นที่เพื่อการเกษตรมีข้อกำหนดให้ปลูกพืช 51 ชนิด เลี้ยงสัตว์ 9 ชนิด อาทิ กล้วยต้องปลูก 200 ต้น/ไร่ สตรอว์เบอร์รี 10,000ต้น/ไร่ ส้ม ละมุด ลางสาด ลองกอง 45 ต้น/ไร่ ลิ้นจี่ ลำไย 20 ต้น/ไร่ มะละกอยกร่อง 100 ต้น/ไร่ มะนาว50 ต้น/ไร่ เป็นต้น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ภาษีที่ดินลดภาษีที่ดินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมติ ครม.โควิด-19พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินข่าววันนี้

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้