ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ศาลรับคำร้องฟื้นฟูการบินไทย โหร "วิษณุ" ทำนายใช้เวลาผ่าตัดใหญ่นาน 5 ปี

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์28 พ.ค. 2563 08:10 น.
  SHARE

  ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการการบินไทย นัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้ “วิษณุ” แจงการบินไทยเข้าสู่สภาวะพักชำระหนี้ คาดต้องใช้เวลาฟื้นฟูฯ 5 ปี ย้ำคณะกรรมการติดตามฯ เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เสี่ยงติดคุก “ไพรินทร์” ลาออกจากบอร์ดการบินไทย สัปดาห์หน้านัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯเรียกฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลแผนฟื้นฟูฯ

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งคดีดำ ฟฟ 10/2563 ในคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการบินไทย โดยมีเอกสารท้ายฟ้องจำนวนหนึ่ง ศาลพิจารณาแล้ว มีคำสั่งรับคำร้องและนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.นี้ เหตุผลที่การบินไทย ยื่นคำร้องขอมีรายละเอียด อาทิ การบินไทยมีทุนจดทะเบียน 26,989 ล้านบาท หนี้สิน 354,494 ล้าน สินทรัพย์ 349,636 ล้าน มีหนี้ถึงกำหนดชำระ วันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา รวม 10,200 ล้าน ซึ่งลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ศาลฯรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ “บินไทย”

  ดังนั้น เหตุผลที่ศาลฯควรพิจารณาให้ฟื้นฟูกิจการคือ ธุรกิจการบินไทย มีพื้นฐานดี มีการประกอบธุรกิจมานาน มีธุรกิจอื่นๆช่วยสร้างรายได้ ส่วนปัญหาหนี้สินเกิดจากภาพรวมอุตสาหกรรมการบิน ทั้งในและต่างประเทศ มีการแข่งขันสูง, โควิด-19 ที่กระทบธุรกิจการบิน ฯลฯ หากไม่ได้ฟื้นฟูฯจะเสียหายต่อเจ้าหนี้, ลูกหนี้, พนักงานและเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยการบินไทยยังมีช่องทางการฟื้นฟู อาทิ 1.ต้องปรับโครงสร้างหนี้ 2.ต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร ลดต้นทุน 3.ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน 4.ปรับปรุงหน่วยธุรกิจ 5.ปรับปรุงการหารายได้ ประกอบกับการยื่นคำร้องขอ เป็นการยื่นคำร้องขอโดยสุจริต

  สำหรับรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟู มีการเสนอให้บริษัท เอิร์นแอนด์ยัง จำกัด (EY) บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาการลงทุนกับ กรรมการลูกหนี้ 6 คน อาทิ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการการบินไทย 2.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย ซึ่งคำร้องขอดังกล่าวมีรายละเอียดครบถ้วน ศาลฯจึงมีคำสั่งรับคำร้อง

  “วิษณุ” ชี้ต้องใช้เวลาผ่าตัด 5 ปี

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ศาลฯได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูฯ ทำให้การบินไทยเข้าสู่สภาวะ Automatic Stay (สภาวะพักการชำระหนี้) ตามมาตรา 90/12 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย พ.ศ.2498 ทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องการบินไทยได้ ทำได้อย่างเดียวคือยื่นขอชำระหนี้ และระหว่างนี้การบินไทย สามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ แต่มีศึก 2 ด้านที่ต้องทำคือ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ และการประกอบธุรกิจตามปกติ

  “ศาลฯจะนัดไต่สวนคำร้องเพื่อพิจารณา ว่าสมควรให้ฟื้นฟูฯหรือไม่ โดยใช้เวลา 3 เดือน หากเห็นควร ศาลฯจะสั่งให้ฟื้นฟูฯและจัดทำแผนฟื้นฟู ใช้เวลาอีก 3 เดือนก่อนนำแผนให้ที่ประชุมเจ้าหนี้รับรอง และให้ศาลฯอนุมัติแผนและตั้งผู้บริหารแผนเข้ามา ซึ่งเป็นอีกชุดเข้ามาบริหารตามแผน แต่ตามหลักที่ทั่วโลกปฏิบัติผู้ทำแผนกับผู้บริหารแผนก็มักเป็นชุดเดียวกัน แต่ผู้ทำแผนมีจำนวนมากกว่า เมื่อมาเป็นผู้บริหารแผนแล้วก็อาจมีน้อยลง”

  ผู้สื่อข่าวถามว่า จำเป็นหรือไม่ที่แผนฟื้นฟูฯต้องเสนอให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินไทย ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง และมีนายวิษณุเป็นประธานพิจารณาก่อน นายวิษณุกล่าวว่า คณะกรรมการติดตามฯจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฟื้นฟูฯ เพราะไปยุ่งสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้จะติดคุกได้ ตามกฎหมายเมื่อเข้าสู่การฟื้นฟูแล้ว ถ้าใครไปวิ่งเต้นถือเป็นความผิด และตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯเข้าไปเกี่ยวข้องได้เฉพาะส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

  สำหรับเหตุผลที่ต้องมีคณะกรรมการติดตามฯเพื่อเป็นตัวแทนภาครัฐ ก็เพราะมีประเด็นที่การบินไทยยังต้องเกี่ยวข้องกับรัฐ ทั้งกรณีที่มีสหกรณ์จำนวนมากลงทุน ในหุ้นกู้ของการบินไทย ฯลฯ

  “กว่าจะถึงขั้นตอนที่เสนอให้ศาลฯ สั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ คงใช้เวลา 6 เดือน จากนั้นใช้เวลาฟื้นฟูฯ 5 ปี ซึ่งกฎหมายฟื้นฟูฯของไทย อยู่ในหมวด 3/1 ของ พ.ร.บ.ล้มละลายที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2541 โดย 20 ปีที่ผ่านมามีกิจการที่เข้าสู่การฟื้นฟูฯ 52 แห่ง ฟื้นฟูฯสำเร็จ 20 แห่ง ไม่สำเร็จและล้มละลาย 20 กว่าแห่งเป็นต้น”

  เมื่อถามว่า Automatic Stay ครอบคลุมห้ามเจ้าหนี้ต่างประเทศฟ้องด้วยหรือไม่นายวิษณุ กล่าวว่า กรณีที่เจ้าหนี้ฟ้องต่อศาลต่างประเทศ กฎหมายไทยไม่มีเขตอำนาจครอบคลุมไปถึง แต่หากเข้ามาฟ้องต่อศาลไทย ก็ทำไม่ได้เพราะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ส่วนจะมีการยื่นฟื้นฟูฯต่อศาลสหรัฐฯด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของการบินไทย ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพียงรับทราบว่าอาจมีการยื่นต่อศาลสหรัฐฯเท่านั้น

  “ไพรินทร์” ลาออกจากบอร์ดบินไทย

  นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามฯ กล่าวถึงกรณีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย ว่า เป็นความผิดพลาดของการบินไทยที่รีบร้อนแต่งตั้งบอร์ดโดยไม่ได้เช็กประวัติให้ดีก่อน นายไพรินทร์เพิ่งพ้นจากตำแหน่ง รมช.คมนาคมไม่เกิน 2 ปี ตามกฎหมายของป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีข้อห้ามไว้ จึงต้องรอให้การบินไทย จะแต่งตั้งบอร์ดคนใหม่หรือไม่ ถ้าไม่แต่งตั้งก็ได้

  “ขณะนี้การบินไทยเป็นบริษัทเอกชนที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ กระทรวงจึงหมดอำนาจเข้าไปเสนอแนะหรือมอบนโยบาย แต่มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น และสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการติดตามฯเพื่อให้ทีมกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงินมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมด เพื่อดูว่าการบินไทยเดินหน้าต่อไปอย่างไร”

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทริสเรทติ้ง ได้ลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของการบินไทย (THAI) ลดลงสู่ระดับ “D” หรือ “Default” หลังจากศาลฯรับคำร้องขอฟื้นฟูฯ ส่งผลให้การบินไทย เข้าสู่การพักชำระหนี้ ทริสฯจะประเมินอันดับเครดิตอีกครั้งเมื่อบรรลุข้อตกลงแผนฟื้นฟูฯกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  การบินไทยการบินไทยล้มละลายข่าวการบินไทยแผนฟื้นฟูการบินไทยแผนฟื้นฟูการบินไทย 2563วิษณุ เครืองามข่าววันนี้

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้