ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สรรพากรสูญรายได้ 1.4 แสนล้าน หลังมีมาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

  ไทยรัฐออนไลน์25 พ.ค. 2563 17:51 น.
  SHARE

  อธิบดีกรมสรรพากร เผยรายได้ลดกว่า 1.4 แสนล้าน หลังออกมาตรการทางภาษี ผ่านหลักปฎิบัติ "เลื่อน เร่ง ลด และแรงจูงใจ" ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะที่ คืนภาษีแล้วกว่า 95% จากที่ยื่นขอมา

  เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ผลักออกมาตรการภาษี และเร่งคืนภาษีให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะทำให้สูญเสียรายได้กว่า 140,000 ล้านบาท ผ่านหลักปฏิบัติ 4 เรื่อง ได้แก่ "เลื่อน เร่ง ลด และแรงจูงใจ" ประกอบด้วย

  1. เลื่อน กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร เพื่อให้เงินหรือสภาพคล่องอยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น เช่น ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91, 93 และ 95) จากวันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็นวันที่ 31 ส.ค. 2563 และขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 และ 55) ที่ต้องชำระภายในเดือนเม.ย. - ส.ค. 2563 เป็นวันที่ 31 ส.ค. 2563 รวมทั้งขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51) ที่ต้องชำระภายในเดือนเม.ย. - ก.ย. 2563 เป็นวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะทำให้กรมสรรพากรสูญเสียรายได้ 92,000 ล้านบาท

  2. เร่ง กรมสรรพากรได้เร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วกว่า 95% จากผู้ขอคืนทั้งหมดประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นภาษีที่คืนทั้งหมดประมาณ 28,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ในช่วง 7 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 – เม.ย 2563) กรมสรรพากรได้คืนภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วกว่า 27,185 ล้านบาท

  3. ลด กรมสรรพากรได้ออกมาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตรา 3% ให้เหลือในอัตรา 1.5% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และเพื่อช่วยสนับสนุนการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) โดยเฉพาะระบบ การดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย (e – Withholding Tax) กรมสรรพากรได้ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากอัตรา 3% ให้เหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2564 ที่จ่ายผ่านระบบ e – Withholding Tax

  นอกจากนี้ กรมสรรพากรออกมาตรการภาษี เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงาน ไม่เกิน 200 คน ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งสามารถหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับรายจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2563 ตามมาตรการข้างต้น

  4. แรงจูงใจ กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการคงการจ้างงานในช่วงสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน สามารถหักรายจ่ายได้ 3 เท่า สำหรับรายจ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนเม.ย.– ก.ค. 2563 เป็นต้น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมสรรพากรมาตรการทางภาษีผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19คืนภาษีจัดเก็บภาษีเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศไฮไลต์ไวรัสโคโรน่าข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้