ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "การบินไทย" เข้ากระบวนการศาลฟื้นฟู ใช้โมเดลต่างประเทศ 10 ขั้นตอนกู้ชีพ (คลิป)

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 พ.ค. 2563 08:39 น.
  SHARE

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโพสต์ เฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการตัดสินใจในประเด็นการฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุหัวข้อสั้นๆว่า “ไม่อุ้มครับ” เพราะต้องรักษาเงินของประเทศไทยไว้เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาข้างหน้าต่อจากนี้

  นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า เรื่องของการบินไทย เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติ และประชาชนทุกคนให้ได้ “มีอยู่ 3 ทางเลือก คือ 1.หาเงินให้การบินไทยดำเนินการต่อ 2.ปล่อยให้เข้าสู่สถานการณ์ล้มละลาย และ 3.เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาล...

  ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาการฟื้นฟูไม่ได้ประสิทธิภาพมากนัก เพราะมีข้อกฎหมายอยู่หลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะ พ.ร.บ.แรงงาน และ พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหามาตรการที่เหมาะสม สุดท้ายพวกเราทุกคนจึงตัดสินใจว่า จะเลือกหนทางแบบที่ 3 ซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ปัญหาภายในขององค์กร และการประกอบการให้ฟื้นฟูขึ้นได้อย่างที่ทุกคนวาดหวังไว้”

  นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า เขาอยากให้ทุกคนได้กลับไปคิดดูว่า เรามีการบินไทยเพื่ออะไร ในช่วงที่ผ่านมา การบินไทยควรจะเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนไทย และมีความสามารถในการแข่งขัน มีความเข้มแข็งในตัวเอง นี่จึงเป็นพื้นฐานการตัดสินใจของเขาที่นำเรื่องเข้าสู่ ครม.

  กระทรวงคมนาคมชูธงยื่นศาลล้มละลาย

  ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูการบินไทยตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อแก้ไขฐานะของการบินไทยที่ในขณะนี้อยู่ในสภาพวิกฤติ มีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยพบว่าในสิ้นปี 62 การบินไทยมีหนี้สินกว่า 147,000 ล้านบาท และได้มีการประมาณการว่าในสิ้นปี 63 การบินไทยจะมีหนี้สินมากกว่า 200,000 ล้านบาท (ขณะที่ตัวเลขหนี้สะสมมีจำนวนราว 244,000ล้านบาท) ให้สามารถบริหารต่อไปได้

  ทั้งนี้ ในขั้นตอนของแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยจะมี 10 ขั้นตอนเริ่มดำเนินการให้กระทรวงการคลังดำเนินการขายหุ้นของการบินไทยออกไป เพื่อลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังในการบินไทยให้น้อยกว่า 50% ซึ่งจะทำให้การบินไทยสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที ขณะเดียวกันก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการตามแผนฟื้นฟู

  สำหรับขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาลทันที หลังจากที่ ครม.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นจาก 50.30% ลงเหลือ 47% เพื่อให้พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ โดยขายหุ้นทั้งหมด 65.48 ล้านหุ้นในราคา 4 บาท จากต้นทุน 14 บาท โดยให้กองทุนวายุภักษ์ รับซื้อไป เมื่อพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว คณะกรรมการที่จะเข้ามาบริหารแผน ซึ่งเป็นคนที่ รมว.คมนาคมแต่งตั้งขึ้น 15 คน เช่น นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน, นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท. และนายจรัมพร โชติกเสถียร อดีตผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย

  ตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ “จำปี”

  นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามภายในสัปดาห์หน้ากระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจำนวน 15 รายชื่อ ที่จะเข้ามาทำแผนฟื้นฟูการบินไทย ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โดยจะคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความซื่อสัตย์สุจริต, มีผลงานเป็นที่ประจักษ์, สังคมยอมรับ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในธุรกิจการบิน และหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติรายชื่อแล้วก็จะมีการนำรายชื่อเสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาอนุมัติเป็นผู้บริหารแผนต่อไป

  ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ระบุด้วยว่า การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น จะยึดแนวทางสายการบินในต่างประเทศที่เคยดำเนินการเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการของสายการบินที่เคยประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับมาแล้ว คือ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ หรือ JAL ที่สามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้ภายในระยะเวลาเพียง 14 เดือน จนสามารถออกจากแผนฟื้นฟูและเป็นสายการบินที่สามารถทำกำไรในปัจจุบัน

  รวมถึงสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ที่ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูกิจการ 3 ปีก็กลับมาดำเนินการธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในส่วนของการบินไทยใช้ระยะเวลาในการนำการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูในเวลาไม่เกิน 1 ปี ส่วนการบินไทยจะใช้ระยะเวลาอยู่ในแผนฟื้นฟูกี่ปีนั้น จะต้องพิจารณาในหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมการบินด้วย

  สำหรับสัดส่วนของเจ้าหนี้ของการบินไทยในปัจจุบัน พบว่าในจำนวนมูลหนี้กว่า 140,000 ล้านบาท ในปลายปีมีสัดส่วนเจ้าหนี้ต่างชาติอยู่ประมาณ 35% สถาบันการเงินต่างชาติอีก 10% โดยรวมเบ็ดเสร็จแล้วการบินไทยมีเจ้าหนี้ต่างชาติไม่ถึง 50% โดยในส่วนของเจ้าหนี้ต่างชาตินี้ก็ต้องมีการเจรจา และยื่นแผนฟื้นฟูกิจการให้เจ้าหนี้ต่างชาติพิจารณาด้วย

  นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในส่วนของพนักงานนั้น ได้มอบให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ไปประชุมหารือร่วมกับสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยในสัปดาห์นี้ ในการหาทางออกที่อยู่บนสถานการณ์จริง และปฏิบัติได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับพนักงานของการบินไทยกว่า 20,000 คน

  10 ขั้นตอนหลังเข้าสู่กระบวนการในศาล

  สำหรับ 10 ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาลนี้ กระทรวงคมนาคมและการบินไทยจะต้องทำหน้าที่ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยเสนอผู้มีความรู้ความสามารถ 15 คนเป็นผู้ทำแผนต่อศาล ขณะเดียวกันก็ต้องตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาเจ้าหนี้ เมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาล สหภาพแรงงานจะถูกยุบไป และการบินไทยจะต้องถูกปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ อะไรที่เทอะทะ ทำให้ขนาดองค์กรใหญ่ไป ต้องตัดลดลง

  เมื่อศาลรับพิจารณาคำร้อง ให้ส่งหมายให้บรรดาเจ้าหนี้ทราบ เพื่อเรียกประชุมเจ้าหนี้เสียงข้างมากในการอนุมัติแผนฟื้นฟู ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่อาจขอแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ขายเครื่องบิน ให้เช่า จากนั้น ศาลจะแต่งตั้งผู้ทำแผนเข้าควบคุมกิจการ ผู้ทำแผนเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ จากนั้นประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนฟื้นฟู และดำเนินการปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขั้นตอนที่ 9 ศาลจะพิจารณาเห็นชอบด้วยแผน และแต่งตั้งผู้บริหารแผน เพื่อดำเนินการตามแผนฟื้นฟูต่อไป

  สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเจ้าหนี้ 42,000 ล้านบาท

  พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสันห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กล่าวถึงการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ 82 แห่งที่ได้รับผลกระทบกรณีการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย รวม 42,000 ล้านบาท ว่า ได้ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ โดยได้จัดเตรียมแผนสำรองเงินสภาพคล่องไว้เพียงพอตลอดเวลา เพื่อรองรับวิกฤติอย่างเต็มที่ ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการเบิกถอนเงินของสมาชิก ซึ่งทุกสหกรณ์ยังมีความมั่นคง และการลงทุนหุ้นกู้การบินไทยของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพียง 1-3% ของเงินลงทุนเท่านั้น คือ เงิน 100 บาท มีลงทุนเพียงแค่ 1 บาท หรือ 3 บาท จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่องของทุกสหกรณ์

  ทริส ลดอันดับเครดิตลงเหลือ C

  ทริสเรทติ้ง ประกาศลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เป็นระดับ “C” จากเดิมที่ระดับ “BBB” และยังคง “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” โดยอันดับเครดิตที่ถูกปรับลดลงสะท้อนความคาดการณ์ที่บริษัทจะพักชำระหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่อนุมัติให้บริษัทการบินไทยยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง จากนั้นจะส่งผลให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทจะพักชำระหนี้ (Automatic Standstill) เจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงบริษัทการบินไทยจะหยุดชำระหนี้จนกว่าแผนฟื้นฟูกิจการจะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย เมื่อเกิดการพักชำระหนี้ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้อื่นใดก่อนหน้า อันดับเครดิตจะได้รับการปรับลดลงสู่ระดับ “D”หรือ “Default” ทริสเรทติ้งคง “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของ THAI โดยสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่อันดับเครดิตของบริษัทจะถูกปรับลดลงสู่ระดับ “D”.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  การบินไทยการบินไทย ล้มละลายการบินไทยขาดทุนฟื้นฟูการบินไทยแผนฟื้นฟูการบินไทยหนี้การบินไทยข่าววันนี้

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo